О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
VESTI

Због најављење посете представника Министарства заштите животне средине и одржавања информативно – едукативне радионице на тему „НЕ ПАЛИ СТРЊИКУ“ обавештавају се заинтересовани кандидати да ће полагање ловачког испита заказаног за 26.09.2019.године бити одложено за 04.10.2019.године са почетком у 16 часова.

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 26.09.2019. године
ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 26.09.2019. године

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 26.09.2019.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

  1. Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)

  2. Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)

  3. Доказ о уплати.

 

Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

 

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

 

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРУПНИ ЛОВ - ДИВЉЕ ПАТКЕ ЗА ЛОВНУ 2019/20 ГОДИНУ
ОБАВЕШТЕЊЕ ГРУПНИ ЛОВ - ДИВЉЕ ПАТКЕ ЗА ЛОВНУ 2019/20 ГОДИНУ

Лов ловостајем заштићене врсте пернате дивљачи и то: дивља патка – кржуља  (Anas crecca ) и дивља патка – глувара (Anas platyrhynchos), у ловишту „Нишава“ за ловну 2019/20  годину одвијаће се на следећи начин.

            1. Отварање ловне сезоне  НЕДЕЉА  01.09.2019. год.

            2. Терени за лов.

            3. Ловни дани 01.09; 08.09; 15.09; 22.09; и  даље сваке НЕДЕЉЕ.

          На свим већим воденим површинама 50 метара од обале Ј.Мораве, Нишаве и бара 

       Одређена су следећа ЗБОРНА МЕСТА:

1.     КОЊИЧКИ КЛУБ - старо корито реке Нишаве –паркинг испред Просечког моста са леве стране.

2.     ЦИГАНСКИ КЉУЧ - на престанак асфалта код слегнутог моста.

3.     БАТУШИНАЧКЕ БАРЕ - проширење по изласку од надвожњака на аутопут.

4.     ДОЊА ТРНАВА - Мушине баре

5.     ЛАЛИНСКИ МОСТ – лева страна Ј.Мораве од Мраморског до Лалинског моста.

6.     МРАМОРСКИ  МОСТ

7.     СУПОВАЧКИ МОСТ

 

Окупљање на зборним до 05:00 часова.

Преподневни лов од  05:00 до 09:00 часова.

Поподневни лов од  17:00 до 20:00 часова.

Дозволе се издају у ловачком удружењу.

 

 Након завршеног лова враћање (замена) дозвола – ПОНЕДЕЉКОМ И УТОРКОМ.

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 30.08.2019. ГОДИНЕ
ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 30.08.2019. ГОДИНЕ

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 30.08.2019.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:
1. Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)
2. Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
3. Доказ о уплати.

Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

Отварање лова на ситну дивљач
Отварање лова на ситну дивљач

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Лов ловостајем заштићених врста пернате дивљачи и то: ДИВЉИ ГОЛУБ ГРИВНАШ, ГРЛИЦЕ И ПРЕПЕЛИЦЕ, у ловишту „Нишава“ Ниш за ловну 2019/20 годину одвијаће се на следећи начин:

 

1.    Отварање ловне сезоне 04.08.2019.године;

2.    Терени за лов:

 

- Терен 1 – Лалинске појате: Раскрсница пута од Лалинских појата према с.Дудулајце, даље путем према с.Дудулајце до границе са суседним  ловиштем, затим лево уз границу  преко шанчева до  Лалинске цркве, затим асфалтним путем до почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО - Раскрсница према селу  ДУДУЛАЈЦЕ.

-Терен 2 – Г.Врежина- надвожњак: Од асфалтног пута Г.Врежина- насеље Бр.6 до реке Нишаве, даље низводно реком  до насеља Д.врежина, даље десно уз аутопут до почетне тачке .

ЗБОРНО МЕСТО - Г.Врежина -надвожњак

 -Терен 3 - Горњи Комрен-Хум-Бреница:Асфалтним путем до излаза из насеља Горњи Комрен према Хуму, затим асфалтним путем до села Бреница десном страном, даље до уласка у село Бреница, даље неасфалтним путем десно до Хумског потока, низводно потоком до Хумског гробља и даље од гробља до почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО-Хумско гробље

 -Терен 4 - Мрамор-Мраморско брдо:Од Мрамора насипаним путем десном страном до насипаног пута према селу Крушце, затим  насипаним путем  према селу Крушце десном страном и даље до почетне тачке

ЗБОРНО МЕСТО-Мрамор-насипани пут

-Терен 5 - Вртиште- сунцокрет: Парцела засејана сунцокретом површине око 8 ха између цркве у Вртишту и Мезграје. Лов је дозвољен на поменутој парцели и 50 метара од ње.

ЗБОРНО МЕСТО – Први пољски пут на путном правцу Вртиште – Мезграја

 

 Лов се изводи на горе описаним теренима, САМО НЕДЕЉОМ, у времену од 05 – 09 часова.

 

Ловачки поздрав “ ДОБАР ПОГЛЕД“ .

 

У Нишу, дана 31.07.2019. године

 

Управник ловишта

дипл.инж.пољ. Стефан Пашић      

ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ ПОГОНОМ
ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ ПОГОНОМ

Групни лов дивље свиње у ловишту „Нишава“ Ниш за ловну 2019/20 годину отвара се 14.07.2019.године.

Пријава лова од стране груповођа вршиће се, за прву недељу, у четвртак и петак  (11.07. - 12.07.2019.године) а даља замена дозвола понедељком и уторком у просторијама Ловачког удружења „Ниш“.

Групни лов изводиће се недељом у времену од 05 – 12 часова.

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 01.07.2019. ГОДИНЕ
VESTI

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 01.07.2019.године.

 
Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

  • Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)    
  • Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
  • Доказ о уплати.

 
Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).
 
За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.
 
Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.