ČLANARINA

LOVAČKO UDRUŽENJE “NIŠ”                                                       

OBILIĆEV VENAC BR.41

Tel: 018/ 4263-552; 4544-444

 

ČLANARINA ZA LOVNU 2017/18 GODINU

 


REDOVNI ČLANOVI DO 65.god:

Lovačko udruženje “Niš”......................................8.000,oo

Lovna karta........................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                                       Ukupno:  8.000,oo + lovna karta  

OBAVEZE: 2 radne akcije

 

 

ČLANOVI OD 65-75 god. I INVALIDI  I KATEGORIJE:

Lovačko udruženje “Niš”......................................5.500,oo

Lovna karta........................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                                       Ukupno:  5.500,oo + lovna karta

 

 

ČLANOVI PREKO 75 god:

Lovačko udruženje “Niš”........................................   500,oo

Lovna karta...........................................................   ?

                                                                       ___________________

                                                                       Ukupno:  500,oo + lovna karta 

 

 

ČLANOVI SA PREKIDOM:

Lovačko udruženje “Niš”......................................10.000,oo

Lovna karta........................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                                       Ukupno:  10.000,oo + lovna karta 

OBAVEZE: 2 radne akcije

 

NOVI ČLANOVI UDRUŽENJA

(LOVCI KOJI SE PRVI PUT UČLANJUJU U UDRUŽENJE I LOVCI KOJI SU BILI ČLANOVI NEKOG LOVAČKOG UDRUŽENJA A SADA SU ŽITELJI GRADA NIŠA-NEMAJU LOVNU KARTU MINISTARSTVA)

Lovačko udruženje “Niš”......................................10.000,oo

Lovna karta........................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                                       Ukupno:  10.000,oo + lovna karta

 

DOPUNSKI ČLANOVI (VEĆ SU ČLANOVI NEKOG DRUGOG  LOVAČKOG UDRUŽENJA I POSEDUJU LOVNU KARTU MINISTARSTVA)

Lovačko udruženje “Niš”......................................10.000,oo din.

 

OBAVEZE: 2 radne akcije

 

 

ŽENE LOVCI:

Lovačko udruženje “Niš”........................................   500,oo

Lovna karta...........................................................   ?

                                                                       ___________________

                                                                       Ukupno:  500,oo + lovna karta 

 

LOVAČKI PODMLADAK:...................................200,oo din.

OBAVEZE LOVACA PRILIKOM PREUZIMANJA LOVNIH KARATA:

dve radne akcije po 2.000,oo din.....................4.000,oo din.

NAPOMENA:

-        ZA ODSTRELJENOG VUKA LOVAC IMA SAMO OBAVEZU PREMA MINISTARSTVU ZA LOVNU KARTU I ČLANARINU PREMA L.S.SRBIJE (500 + lovna karta)

-        ZA ODSTRELJENOG ŠAKALA UMANJENJE ČLANARINE ZA 1 .000,oo  din.

-        ZA ODSTRELJENU LISICU UMANJENJE ČLANARINE ZA 1.000,oo din.

-        ZA OSTRELJENU KUNU BELICU UMANJENJE ČLANARINE ZA 1.000,oo din.

-        ZA ODSTRELJENU D.MAČKU UMANJENJE ČLANARINE ZA 1.000,oo din.

 

 

OD 01.06.2017.god. ČLANARINA SE UVEĆAVA PO 500,00 dinara ZA SVAKI ZAPOČETI MESEC, SEM ZA NOVE ČLANOVE, ČLANOVE PREKO 65 GODINA, INVALIDE I ŽENE LOVCE.

 

                                                                                                                                                        

UČLANJENJE NOVIH ČLANOVA:

- zahtev/molba Upravnom odboru LU”Niš” (potpisana od strane predsednika odabrane sekcije i revira)

- oružani list

- diploma o položenom lovačkom ispitu

- lična karta

-  potvda iz drugog lovačkog udruženja o članstvu (ukoliko je bio član nekog drugog udruženja pre učlanjenja u LU”Niš”)

 

ČLANOVI SA PREKIDOM:

- zahtev/molba Upravnom odboru LU”Niš” (izjava o razlogu prekida)

- oružani list

- lična karta

- potvda iz drugog lovačkog udruženja o članstvu (ukoliko je bio član nekog drugog udruženja u period prekida)

 

* Učlanjenje novih članova i ponovni prijem članova koji su imali prekid sprovešće se nakon odobrenja Upravnog odbora LU”Niš”