Lovni kalendar

Prijatelji

Korisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza

PRIHRANA DIVLJAČI
PRIHRANA DIVLJAČI

Lovačko udruženje "Niš" iz Niša sa intezivnom prihranom divljači krenulo je još u oktobru, kada se kukuruzom pune koševi za prihranu krupne divljači u planinskom delu lovišta. Preko 70 koševa za prihranu krupne divljači napunjeni su pre prvog snega, jer do njih nije moguće doći u snežnim danima. Za ove potrebe kupljeno je preko 30 tona kukuruza u klipu.

Prihrana divljačiUsled velikog snežnog pokrivača i jakog mraza, intezivirana je prihrana jarebice. Ova poljska koka prezimi u blizini prirodnih zaklona (napušteni voćnjaci ili crno trnje) za nju nije neophodna izgradnja posebnih hranilišta, već im se hrana ostavlja u blizini zaklona, gde god se uoče. Sa prihranom se krenulo još sa prvim snegom i intezivno traje skoro deset dana. Vikendom se u akcije iznošenja hrane uključi dosta članova, dok je stručna služba svakodnevno prisutna na terenu. Do sada je na teren iznešeno oko 5 tona pšenice, planira se nabavka nove količine, a sa prihranom se nastavlja sve dok mraz i sneg traju.

Ono što posebno treba naglasiti, pored poljske jarebice, na hranilištima se moze videti veliki broj ostalih vrsta ptica, koje iako nisu lovna divljač, nalaze spas u hrani koju  LOVCI iznose! Ovo posebno treba naglasiti i dokumentovati fotografijama, kao odgovor na prozivke tzv "zaštitara".

Još jednom apelujemo na sve članove udruženja da aktivno učestvuju u prihrani svih vrsta divljači sada kada im je naša pomoć najpotrebnija!


Nikola Vojinović

SAOPŠTENJE
SAOPŠTENJE

Dana 27.12.2016.godine, u sali Lovačkog udruženja „Niš“, sa početkom u 17 časova, održana je V redovna Skupština LU“Niš“ gde su donete sledeće odluke:

  1. 1.     Visina članarine i druge obaveze članova LU“Niš“ za lovnu 2017/18 godinu

 

ČLANARINA ZA LOVNU 2017/18 GODINU

REDOVNI ČLANOVI DO 65.god:

Lovačko udruženje “Niš”......................................8.000,oo

Lovna karta........................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                                       Ukupno:  8.000,oo + lovna karta 

OBAVEZE: 2 radne akcije

 

ČLANOVI OD 65-75 god. I INVALIDI  I KATEGORIJE:

Lovačko udruženje “Niš”......................................5.500,oo

Lovna karta........................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                                       Ukupno:  5.500,oo + lovna karta

ČLANOVI PREKO 75 god:

Lovačko udruženje “Niš”........................................   500,oo

Lovna karta...........................................................   ?

                                                                       ___________________

                                                                       Ukupno:  500,oo + lovna karta 

ČLANOVI SA PREKIDOM:

Lovačko udruženje “Niš”......................................10.000,oo

Lovna karta........................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                                       Ukupno:  10.000,oo + lovna karta 

OBAVEZE: 2 radne akcije

NOVI ČLANOVI UDRUŽENJA

(LOVCI KOJI SE PRVI PUT UČLANJUJU U UDRUŽENJE I LOVCI KOJI SU BILI ČLANOVI NEKOG LOVAČKOG UDRUŽENJA A SADA SU ŽITELJI GRADA NIŠA-NEMAJU LOVNU KARTU MINISTARSTVA)

Lovačko udruženje “Niš”......................................10.000,oo

Lovna karta........................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                                       Ukupno:  10.000,oo + lovna karta

 

DOPUNSKI ČLANOVI (VEĆ SU ČLANOVI NEKOG DRUGOG  LOVAČKOG UDRUŽENJA I POSEDUJU LOVNU KARTU MINISTARSTVA)

Lovačko udruženje “Niš”......................................10.000,oo din.

 

OBAVEZE: 2 radne akcije

 

ŽENE LOVCI:

Lovačko udruženje “Niš”........................................   500,oo

Lovna karta...........................................................   ?

                                                                       ___________________

                                                                       Ukupno:  500,oo + lovna karta 

 

LOVAČKI PODMLADAK:...................................200,oo din.

 

 

OBAVEZE LOVACA PRILIKOM PREUZIMANJA LOVNIH KARATA:

dve radne akcije po 2.000,oo din.....................4.000,oo din.

 

 

 

NAPOMENA:

-        ZA ODSTRELJENOG VUKA LOVAC IMA SAMO OBAVEZU PREMA MINISTARSTVU ZA LOVNU KARTU I ČLANARINU PREMA L.S.SRBIJE (500 + lovna karta)

-        ZA ODSTRELJENOG ŠAKALA UMANJENJE ČLANARINE ZA 1 .000,oo  din.

-        ZA ODSTRELJENU LISICU UMANJENJE ČLANARINE ZA 1.000,oo din.

-        ZA OSTRELJENU KUNU BELICU UMANJENJE ČLANARINE ZA 1.000,oo din.

-        ZA ODSTRELJENU D.MAČKU UMANJENJE ČLANARINE ZA 1.000,oo din.

 

OD 01.06.2017.god. ČLANARINA SE UVEĆAVA PO 500,00 dinara ZA SVAKI ZAPOČETI MESEC, SEM ZA NOVE ČLANOVE, ČLANOVE PREKO 65 GODINA, INVALIDE I ŽENE LOVCE.

                                                                                                                                            

UČLANJENJE NOVIH ČLANOVA:

- zahtev/molba Upravnom odboru LU”Niš” (potpisana od strane predsednika odabrane sekcije i revira)

- oružani list

- diploma o položenom lovačkom ispitu

- lična karta

-  potvda iz drugog lovačkog udruženja o članstvu (ukoliko je bio član nekog drugog udruženja pre učlanjenja u LU”Niš”)

ČLANOVI SA PREKIDOM:

- zahtev/molba Upravnom odboru LU”Niš” (izjava o razlogu prekida)

- oružani list

- lična karta

- potvda iz drugog lovačkog udruženja o članstvu (ukoliko je bio član nekog drugog udruženja u period prekida)

* Učlanjenje novih članova i ponovni prijem članova koji su imali prekid sprovešće se nakon odobrenja Upravnog odbora LU”Niš”

 

  1. 2.     Odluka o formiranju Regionalnog saveza jugo-istočne Srbije.
O B A V E Š T E NJ E
VESTI

Na osnovu Statuta Lovačkog udruženja „Niš“, član 38, stav 20., Upravni odbor Lovačkog udruženja „Niš“ dana 11.01.2017.godine donosi sledeću odluku:

 

O D L U K A

 

U skladu sa Instrukcijom korisnicima lovišta o sprovođenju mera za zaštitu divljači ugroženih nepovoljnim vremenskim prilikama na teritoriji Republike Srbije (http://www.upravazasume.gov.rs/wp-content/uploads/2017/01/Instrukcija-korisnicima-lovista-2017..pdf) i po preporuci Lovačkog saveza Srbije, Upravni odbor Lovačkog udruženja „Niš“ zajedno sa stručnom i lovočuvarskom službom udruženja doneo je odluku o PRIVREMENOJ ZABRANI LOVA NA KRUPNU DIVLJAČ U LOVIŠTU „NIŠAVA“ NIŠ za lovne dane 14. – 15.01.2017.godine, kao meru zaštite divljači.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 U vezi nastale situacije izazvane izuzetno nepovoljnim vremenskim prilikama na teritorije Republike Srbije, a pogotovo na jugu i jugo-istoku zemlje, na osnovu utvrđene situacije na terenu i uz konsultaciju sa nadležnim lovnim inspektorom i susednim korisnicima lovišta, Lovačko udruženje „Niš“ je sprovelo meru privremene zabrane lova na krupnu divljač.

 Navedena mera nalaže da se u slučaju da je lovostajem zaštićena divljač ugrožena snežnim nanosima, poledicom ili drugim elementarnim nepogodama (višednevna temperatura ispod 0ºC, snežne padavine jakog intenziteta, visok snežni pokrivač, ledena pokorica, ledena kiša, smanjena vidljivost usled magle, jak/olujni vetar, stalno povećanje snežnih nanosa i sl.) kao mera zaštite divljači zabrani ili ograniči lovne aktivnosti (privremeno zabrani ili, gde je moguće odnosno u delu lovišta gde vremenske prilike to dozvoljavaju dozvoli ali ograniči lov tj. organizuje lov sa posebnom pažnjom na bezbednost u lovu.

 Lovačko udruženje „Niš“ apeluje na sve svoje članove, lovce i ljubitelje prirode i životinja – POMOZIMO DIVLJAČI! Potrebno je pojačati kontrolu opšteg stanja divljači i njenih staništa, obezbediti zimsku prihranu i preduzeti sve mere za zaštitu divljači ugrožene nepovoljnim vremenskim prilikama. 

 

Video prilog na linku: www.youtube.com

Niški lovci i policija spasili 6 dečaka iz smetova
VESTI

 decaci-i-lovci-B.C Dečaci stari od 8 do 14 godina iz Huma i Gorneg jKomrena nadomak Niša po badnjak su pošli još 5. januara, ali zbog velikih smetova nisu mogli da se vrate kući, pa su sutradan, na Badnji dan, posle višesatnog probijanja po njih došli lovci i policija.

 

 Kako kaže predsednik Lovačkog udruženja “Niš” Bratislav Ćirković, njih je kontaktirala policija i zatražila asistenciju, jer dobro poznaju teren, a imaju i v lovci-spasavanje-B.C ozila koja mogu da savladaju visok sneg.

 

Upravnik lovišta i ja smo krenuli sa njima. Prvo preko Komrena, pa nismo uspeli, onda preko Paljine opet bezuspešno i tada su nam putari pomogli, pa smo do kolibe u kojoj su se deca sakrila od zime došli preko Rujnika - kaže Ćirković.

lovci-spasavanje2-B.C Promrzli dečaci su se 5. januara, kako kaže Ćirković, sklonili u kolibu i odatle su se javili mobilnim telefonima svojim roditeljima i zatražili pomoć.

Sa nama su bili i njihovi očevi i zajedno sa njima i policijom smo skoro 4 sata probijali do mesta na kojem su dečaci ostali zavejani - rekao je Ćirković.

Deca su, kako kaže, bila u dobrom stanju i obradovala su se kada su videla da je neko došao po njih.  

 

Podsetimo, u ataru sela Hum i Gornji Komren policija, Žandarmerija i Sektor za vanredne stuacije već četvrti dan pretražuju teren u potrazi za Nenadom R. koji je nestao 6. januara lovci-spasavanje3-B.Ckada je sa drugovima i bratom krenuo po badnjak.

 

ЛОВ ВЕТЕРАНА
VESTI

Традиционални лов ветерана на зеца и фазана биће организован у суботу, 29.10.2016.године на теренима за лов фазана у Сечаници и Горњој Врежини у времену од 8 до 12 часова.

Сакупљање ловаца на зборним местима у 7:30 часова

Зборна места:

- Сечаница – Сечаничко игралиште (ловци из ревира 2,3 и 4),

- Г.Врежина – Надвожњак (ловци из ревира 1,5 и 6 и секције села Хум и Бреница).

 

Право учешћа у лову имају чланови ловачког удружења „Ниш“ старости од 70 и више година и ловачким стажом од 20 година који поседују ловну карту за текућу сезону, жене ловци чланице удружења и гости са освојеним ваучером – наградом.

Након завршетка лова организација ручка за учеснике на фазанерији „Виник“.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
VESTI

Отварање сезоне лова на ЗЕЦА, ФАЗАНА И ПОЉСКУ ЈАРЕБИЦУ за ловну 2016/17 годину

На основу Статута Ловачког удружења „Ниш“ члан 38, став 16, Управни одбор ЛУ“Ниш“ на предлог Комисије за узгој и заштиту дивљачи на седници одржаној 06.10.2016.године доноси одлуку да се лов ловостајем заштићене дивљачи ЗЕЦ (Lepus europaeus Pall) и ФАЗАН (Phasianus colchicus ssp) у ловишту „Нишава“ за ловну 2016/17 годину одвија на следећи начин:

1. Отварање ловне сезоне 06.11.2016.године;

2. Терени за лов су цело ловиште, осим терена забрањених за лов;

3. Ловни дани:

* Зец – 06.11.2016.год.; 13.11.2016.год. и/или 20.11.2016.године, односно до испуњења квоте предвиђене годишњим планом газдовања ловиштем;

* Фазан – 06.11.2016.године; 13.11.2016.године и/или 20.11.2016.године, односно до испуњења квоте предвиђене годишњим планом газдовања ловиштем, у целом ловишту а након тога лов на теренима одређеним од стране Стручне службе.

Лов почиње окупљањем на зборним местима од 6 часова. Трајање лова 06:00 – 14:00.

Дозволе за лов се издају понедељком и уторком у Ловачком удружењу „Ниш“.

 

Отварање лова на пољску јаребицу у ловишту „Нишава“ Ниш за ловну 2016/17 годину:

1. Датум лова 30.10.2016.године;

2. Време лова од 08:00 – 11:00 часова;

3. Начин лова:

- Лов почиње окупљањем на зборним местима од 07:30 часова. Стручна служба ЛУ“Ниш“ и овлашћени стручни пратиоци уписиваће и контролисати ловце у дозволу за лов и пратити одвијање лова. Дозвољено је учешће једино ловачких паса - птичара. Лов је дозвољен искључиво ловцима члановима Ловачког удружења „Ниш“ уз важећу ловну карту Министарства за текућу ловну сезону.

Дозвољена одстрелна квота: једна јерабица по ловцу.

4. Терени:

- Терен бр.1 Лалинске појате

Зборно место: Раскрсница према селу Дудулајце

- Терен бр.2 Хум

Зборно место: Мост на излазу из Горњег Комрена

- Терен бр.3 Врежина

Зборно место: Малчанска петља

- Терен бр.4 Паси Пољана

Зборно место: Подвожњак за село Бубањ и Међурово

- Терен бр.5 Горња Трнава

Зборно место: Млин Г.Трнава

Апелујемо на све учеснике у лову да воде рачуна о безбедности приликом извођења лова.

Ловачка слава Св.Јевстатије
Ловачка слава Св.Јевстатије

Поштовани,

Ловачко удружење „Ниш“ из Ниша сваке године 3. октобра традиционално прославља ловачку славу Св.Јевстатије.

 

Ове године са почетком у 17 часова у просторијама Ловачког удружења одржаће се свечано сечење колача након чега је организована закуска.

 

Овим путем Вас позивамо да својим присуством увеличате нашу прославу.

 

ДОБАР ПОГЛЕД!

It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.
In case you're interested in knowing more info on Commercial kitchen repair, stop by www.bbqrepairdoctor.com