ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА
ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

Ловачко удружење “Ниш“ организује полагање ловачког испита дана 21.05.2018.године.

Испит ће се одржати у сали удружења на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 15 часова.

Заинтересовани кандидати треба да се јаве најкасније до 18.05.2018.године.

Пријава кандидата и сва додатна објашњења код техничког секретара ЛУ“Ниш“ или на телефоне 018/454-4444 и 060/6111405.

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

Маја Грујић
Ловачко удружење „Ниш“

10. Sabor lovaca "LESKOVIK 2018"
VESTI

ОГЛАС ЗА ЛОВОЧУВАРА
VESTI

Ловачко удружење „Ниш“ из Ниша, на основу одлуке Управног одбора од 27.03.2018.године и указаних потреба, објављује:

 

О  Г  Л  А  С 

за пријем у радни однос на одређено време на радном месту

„Л  О  В  О  Ч  У  В  А  Р“

 

Ловачко удружење „Ниш“ расписује оглас за пријем у радни однос ловочувара у ловишту „Нишава“ Ниш на одређено време, максимално до 6 месеци.

Ловочувар ће обављати послове и радне задатке предвиђене Законом о дивљачи и ловству Републике Србије, Правилником о раду ловочуварске службе и другим актима удружења.

Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове:

- држављани Републике Србије старији од 18 година;

- општа здравствена и радна способност;

- минимум IV степен стручне спреме пољопривредне или шумарске струке;

- поседовање лиценце за обављање послова ловочуварске службе (Ловачка комора Србије);

- поседовање дозволе за ловачко оружје;

- без кривичних пријава и поступака пред Основним судом;

- познавање рада на рачунару – MS office пакет;

- возачка дозвола „Б“ категорије.

 

Документација коју је кандидат дужан да приложи је:

- Пријава на конкурс (са кратким текстом у слободној форми);

- CV (curricullum vitae) кандидата са обавезним личним подацима, фотографијом, бројем телефона, адресом и мејл адресом;

- Доказ о поседовању тражене стручне спреме – оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању и лиценца за обављање послова ловочуварске службе;

- Фотокопија радне књижице са подацима о ранијим запослењима;

- Фотокопија личне карте очитаним подацима;

- Фотокопија возачке дозволе са очитаним подацима;

- Фотокопија оружаног листа (ловачко оружје) са очитаним подацима;

- Потврда из Основног суда у Нишу да кандидат није осуђиван и кажњаван и да се против њега не води кривични поступак;

- Здравствено уверење о способности за рад издато од стране надлежнe државне институције са територије града Ниша;

- Потврда да лице (кандидат) није лечено и да се не лечи од болести зависности;

- Остале доказе о поседованим знањима и вештинама.

 

Пријаве на конкурс са траженом документацијом слати на адресу:

Ловачко удружење „Ниш“

Обилићев венац 41

18000 Ниш,

са назнаком „ЗА КОНКУРС“ најкасније до 15.04.2018.године.

Ловачко удружење „Ниш“

Бројање дивљачи
VESTI

Brojanje divljači 2015.Пролећно бројање дивљачи у ловишту“Нишава“ одржаће се дана 25.03.2018. год. у времену од 08 до 12 часова.


Стручна служба је одредила зборна места и терене за бројање дивљачи, укупно 25.

 

Терени за бројање и зборна места:

1. Јасновачко поље-з.м. Пасјачка црква
2. Холивуд-з.м. рест.Холивуд
3. Чамурлија-з.м. Ниш експрес
4. Сечаница-Суповац-з.м.Сечаничко игралиште
5. Лалинске појате-Сечаница-з.м.Лал.црква
6. Лалинац (Забаеје)- з.м. Крај села
7. Мезграја-Вртиште - з.м. Млин
8. Вртиште- Гробље
9. Вртиште- з.м. Црква
10. Д.Матејевац( Блок)-з.м. Коломаца
11. Г.Матејевац( Дубрава)-з.м. Задружни дом
12. Паси Пољана-з.м. Ћумурана
13. Паси Пољана-з.м. Скретање за депонију
14. Хум-Бреница- з.м. Хум игралиште
15. Г.комрен-хум-з.м. Мост
16. Г.Комрен-з.м. Игралиште
17. Д.Врежина- з.м. Гробље
18. Г.Врежина- з.м. Надвожњак
19. Н.Село 1( циглана) -з.м. Гробље
20. Н.Село 2( цигански кључ)- з.м. Гробље
21. Габровац-з.м. Центар села
22. Нишка Бања-з.м. Црква( гробље)
23. Г.Трнава-з.м. Млин
24. Д.Трнава-з.м. Крај села
25. Велепоље-з.м. Гробље

Brojanje divljači 2015.Од правилног бројања и утврђивања приближно тачног броја дивљачи зависе све даље активности у ловачком удружењу и ловишту, почев од узгоја дибљачи, плана израде ловно-техничких објеката, прихране дивљачи и на крају одстрела дивљачи.
За учешће на бројању одобрава се по једна радна акција ЛУ“Ниш“.

Ловачки поздрав „ДОБАР ПОГЛЕД“ .

У Нишу,
19.03.2018. год.

Управник ловишта
Дипл.инж.пољ.за сточ. Стефан Пашић

ЛОВАЧКА ЗАБАВА 2018.
VESTI

VIII ŠAKALIJADA - GORNJA VREŽINA 2018.
VIII ŠAKALIJADA - GORNJA VREŽINA 2018.

VIII ŠAKALIJADA

GORNJA VREŽINA 2018.

25.02.2018.

LOVAČKO UDRUŽENJE „NIŠ“ IZ NIŠA, ORGANIZUJE VIII ŠAKALIJADU U GORNJOJ VREŽINI,

UZ PODRŠKU GO PANTELEJ

 Datum održavanja akcije 25.02.2018.godine.

 Pozivaju se svi lovci sa lovnim kartama tekuće lovne sezone da učestvuju u lovu predatora – vuka, šakala i lisice, koji počinje sa zbornih mesta u 07:00 časova a završava se u 12:00 časova okupljanjem lovaca kod zadružnog doma u Gornjoj Vrežini.

 Za sve učesnike i posetioce tradicionalno je organizovan ručak nakon lova.

Svim učesnicima u lovu na zbornim mestima biće podeljeni markeri (kačketi), kotizacija za učešće u lovu se ne naplaćuje.

 

ZBORNA MESTA:

 • Gornja Vrežina – Zadružni dom
 • Malča – Igralište
 • Knez Selo – Česma
 • Knez Selo – Bolnica
 • Gornji Matejevac – Kraj sela
 • Donji Matejevac – Pik Niš

 

Prijava učesnika akcije je na svakom zbornom mestu kod vodiča.

Akcija se izvodi puškama neolučenih cevi.

Dozvoljeno je vođenje pasa goniča.

APELUJEMO NA SVE UČESNIKE U LOVU DA VODE RAČUNA O BEZBEDNOSTI PRILIKOM IZVOĐENJA LOVA!

DOBAR POGLED!

LOVAČKO UDRUŽENJE „NIŠ“

АКЦИЈА НА ПРЕДАТОРЕ ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦЕ
АКЦИЈА НА ПРЕДАТОРЕ ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦЕ

АКЦИЈА НА ПРЕДАТОРЕ

ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦЕ

 

Ловачко удружење „Ниш“ из Ниша организује aкцију на предаторе-вук, шакал и лисица, на следећим теренима:

 

Датум одржавања акције 18.02.2018. године.

Окупљање на зборним местима од 07:00 – 08:00 часова.

Почетак акције 08:00, крај акције 12:00 часова.

 

 1. 1.       ТЕРЕН ВИНИК – ЗБОРНА МЕСТА:
 • Виник - Војска
 • Каменица-Штале
 • Виник-Аутобуска окретница
 • Бреница-Задружни дом
 • Хум-Задружни дом
 • Г.Комрен-Мост

 

 1. 2.       ТЕРЕН СТАРА БАЊА – ЗБОРНА МЕСТА:
 • Стара Бања – Гробље
 • Раскрсница за Коритњак
 • Јелашница – Гробље

 

 1. 3.       ТЕРЕН ГАБРОВАЦ – ЗБОРНА МЕСТА:
 • Габровац  – Гробље
 • Габровац - Манастир
 • Вукманово – Крај села
 • Бербатово – Крај села

 

Датум одржавања акције 18.02.2018. године.

Окупљање на зборним местима од 07:00 – 08:00 часова.

Почетак акције 08:00, крај акције 12:00 часова.

 

Пријава учесника акције је на сваком звборном месту код водича. Право учешћа имају сви ловци са важећим ловним картама за текућу ловну сезону (2017/18).

Акција се изводи пушкама неолучених цеви-сачмаре, крупноћа сачме мања од 5мм. Сви ловци су дужни да носе обележавајуће (маркирне) прслуке.

Дозвољено је вођење паса- гонича.

 

АПЕЛУЈЕМО НА СВЕ УЧЕСНИКЕ У ЛОВУ ДА ВОДЕ РАЧУНА О БЕЗБЕДНОСТИ ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА ЛОВА.

 

Ловачки поздрав „ДОБАР ПОГЛЕД“.

It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.
It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.