ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ ПОГОНОМ
ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ ПОГОНОМ

Групни лов дивље свиње у ловишту „Нишава“ Ниш за ловну 2019/20 годину отвара се 14.07.2019.године.

Пријава лова од стране груповођа вршиће се, за прву недељу, у четвртак и петак  (11.07. - 12.07.2019.године) а даља замена дозвола понедељком и уторком у просторијама Ловачког удружења „Ниш“.

Групни лов изводиће се недељом у времену од 05 – 12 часова.

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 01.07.2019. ГОДИНЕ
VESTI

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 01.07.2019.године.

 
Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

 • Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)    
 • Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
 • Доказ о уплати.

 
Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).
 
За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.
 
Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ДОБИЈАЊА ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ /ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ ОРУЖЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ДОБИЈАЊА ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ /ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ ОРУЖЈА

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

Пријем ЗАХТЕВА за издавање потврда за регистрацију(набавку)/пререгистрацију оружја врши се у просторијама ЛУ“Ниш“ од понедељка до петка.

Уз попуњен захтев за издавање потврде потребно је приложити личну карту и доказ о положеном ловачком испиту.

Ловачко удружење „Ниш“ реализује захтеве који су поднети до краја радне недеље (петак) првог радног дана наредне недеље – издавање потврда за примљене захтеве до петка врши се понедељком од 10 часова.

Такса за издавање потврда  (одлука Управног одбора ЛУ“Ниш“ од 13.04.2018.године) износи 2.000,00 динара и плаћа се на каси Ловачког удружења „Ниш“.

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 31.05.2019. ГОДИНЕ
VESTI

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 31.05.2019.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

 1.     Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)
 2.      Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
 3.      Доказ о уплати.

 Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ ЧЕКАЊЕМ
ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ ЧЕКАЊЕМ

Ловачко удружење „Ниш“ обавештава своје чланове да је Управни одбор на седници одржаној 15.05.2019. године, донео одлуку о начину организовања лова на дивљу свињу (вепар,назиме) чекањем у ловишту “Нишава“ за ловну 2019/20 годину.

Отварање лова чекањем од 20.05.2019.године на теренима ловишта „Нишава“ са учесталим пријавама штета од дивљачи.

Лов ће се спроводити искључиво са изграђених стабилних и чека на дрвету.

Лов је дозвољен од понедељка до суботе у времену од 20:00 до 24:00 часова, недељом се не лови.

Право на учешће у лову имају чланови ЛУ “Ниш“ са важећом ловном картом за ловну 2019/20 годину.

Издавање дозвола понедељком и уторком, у удружењу, у времену од 08 – 12 часова уз задуживање/раздуживање одстрелних маркица.

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 24.04.2019. ГОДИНЕ
ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 24.04.2019. ГОДИНЕ
 

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 24.04.2019.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

 1. 1.     Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)
 2. 2.     Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
 3. 3.     Доказ о уплати.

 

Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

 

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

 

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ДОБИЈАЊА ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ /ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ ОРУЖЈА

 

Пријем ЗАХТЕВА за издавање потврда за регистрацију(набавку)/пререгистрацију оружја врши се у просторијама ЛУ“Ниш“ од понедељка до петка.

Уз попуњен захтев за издавање потврде потребно је приложити личну карту и доказ о положеном ловачком испиту.

Ловачко удружење „Ниш“ реализује захтеве који су поднети до краја радне недеље (петак) првог радног дана наредне недеље – издавање потврда за примљене захтеве до петка врши се понедељком од 10 часова.

Такса за издавање потврда  (одлука Управног одбора ЛУ“Ниш“ од 13.04.2018.године) износи 2.000,00 динара и плаћа се на каси Ловачког удружења „Ниш“.

Бројање дивљачи
VESTI

Brojanje divljači 2015.Пролећно бројање дивљачи у ловишту“Нишава“ одржаће се дана 24.03.2019. год. у времену од 08 до 12 часова.

Стручна служба је одредила зборна места и терене за бројање дивљачи, укупно 25.

Терени за бројање и зборна места:

 

 1. Јасновачко поље-з.м. Пасјачка црква
 2. Холивуд-з.м. рест.Холивуд
 3. Чамурлија-з.м. Ниш експрес
 4. Сечаница-Суповац-з.м.Сечаничко игралиште
 5. Лалинске појате-Сечаница-з.м.Лал.црква
 6. Лалинац (Забаеје)- з.м. Крај села
  1. Мезграја-Вртиште - з.м. Млин
  2. Вртиште- Гробље
  3. Вртиште- з.м. Црква
   1. Д.Матејевац( Блок)-з.м. Коломаца
   2. Г.Матејевац( Дубрава)-з.м. Задружни дом
   3. Паси Пољана-з.м. Ћумурана
   4. Паси Пољана-з.м. Скретање за депонију
   5. Хум-Бреница- з.м. Хум игралиште
   6. Г.комрен-хум-з.м. Мост
   7. Г.Комрен-з.м. Игралиште
   8. Д.Врежина- з.м. Гробље
   9. Г.Врежина- з.м. Надвожњак
   10. Н.Село 1( циглана) -з.м. Гробље
   11. Н.Село 2( цигански кључ)- з.м. Гробље
   12. Габровац-з.м. Центар села
   13. Нишка Бања-з.м. Црква( гробље)
    1. Г.Трнава-з.м. Млин
    2. Д.Трнава-з.м. Крај села
    3. Велепоље-з.м. Гробље

 

Brojanje divljači 2015.Од правилног бројања и утврђивања приближно тачног броја дивљачи зависе све даље активности у ловачком удружењу и ловишту, почев од узгоја дибљачи, плана израде ловно-техничких објеката, прихране дивљачи и на крају одстрела дивљачи.

За учешће на бројању одобрава се по једна радна акција ЛУ“Ниш“.

Ловачки поздрав „ ДОБАР ПОГЛЕД“ .

У Нишу, 15.03.2019. год.

Управник ловишта
Дипл.инж.пољ.за сточ. Стефан Пашић

It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.
It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.