Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


Brojanje divljači 2017.
VESTI

Prolećno brojanje divljači u lovištu ,,Nišava" održaće se 19.03.2017. godine u vremenu od 08 do 12 časova.
Stručna služba je odredila zborna mesta i terene za brojanje,ukupno 12.
REVIR/ZBORNO MESTO/OPIS TERENA
REVIR I
D.VREŽINA-GROBLJE - Od groblja D.Vrežina do nadvožnjaka i nazad
G.VREŽINA-NADVOŽNJAK - Od nadvožnjaka do Malčanske reke i nazad
G.MATEJEVAC-ZADRUŽNI DOM -  „Dubrava“ od puta za PIK Niš paralelno poljskim putem prema autoputu
REVIR II
G.KOMREN-IGRALIŠTE - Od igrališta do vojske onda preko potoka,Kremenac,i nazad do početne tačke
TRNAVSKI MLIN - Pored asfaltnog puta do fudbalskog igrališta i nazad pored granice sa Aleksinačkim lovištem.
HOLIWUD - Od Holiwud-a prema Nais-u pored autoputa i nazad pored lokalnog puta do Holiwud-a.
REVIR III
LALINSKE POJATE-CRKVA - Od puta Lalinac-L.Pojate do separacije Supovac i nazad
VRTIŠKI MLIN - Od mlina do Mezgrajske separacije
NOVO SELO-GROBLJE - Od asfaltnog puta za Lalinac levo prema Vulkanu i nazad pored sela Lalinac
VRTIŠTE –VRTIŠKI MLIN – Od mlina do Mezgrajske separacije.
REVIR IV
SKRETANJE ZA DEPONIJU - Put prema Malošištu-stari autoput i nazad do Pasipoljanskog groblja.
REVIR V
GABROVAC-CENTAR SELA - Od prihvatilišta do ulaza u Berbatovo
REVIR VI
N.BANJA-GROBLJE(CRKVA) - Od groblja do ulaza u Jelašnicu i nazad pored pruge do rampe.
Od pravilnog brojanja i utvrđivanja približno tačnog broja divljači zavise sve dalje aktivnosti u lovačkom udruženju i lovištu, počev od uzgoja divlajči, plana izrade lovno-tehničkih objekta, prihrane divljači i na kraju odstrela divljači.
Za učešće na brojanju odobrava se po jedna radna akcija LU“Niš“.
Lovački pozdrav “Dobar pogled”.