Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


PRIHRANA I IZGOJ

ZIMSKA PRIHRANA DIVLJAČI

Lovačko udruženje "Niš" već godinama unazad u zimskom periodu vrši prihranu divljači bez obzira na snežne padavine i mraz. Prihrana je intezivnija kada je zima sa dosta snega, posto je u februaru 2012. godine proglašeno vanredno stanje zbog snežnih padavina i niskih temperatura, smatramo da su podaci o iznešenoj hrani za svaku pohvalu. Inače u lovištu "Nišava" je do sada izgrađeno 25 hranilišta za krupnu divljač, 40 solišta i 272 hranilišta za sitnu divljač.

Do kraja novembra i pre snega u brdsko – planinskom delu lovišta 25 koševa za prihranu krupne divljači, napunjeni su kukuruzom u klipu, koševi su kapaciteta do 300 kilograma, a u njih je smešteno skoro 10 000kg kukuruza. Intezivna prihrana krupne divljači se vrši tokom cele godine u dva uzgojna rezervata za divlju svinju, u kojima se može naći više krda divljih svinja i dosta srneće divljači.
Za prihranu divljači kupljeno ukupno  13 000kg kukuruza u klipu, ostalo se intezivno iznosi u ravničarski deo lovišta za prihranu zeca i fazana. Za prihranu sitne divljači je takođe kupljeno  i iznešeno u lovište 3 300kg lomljenog zrna, a zbog potrebe za intezivnom prihranom, prvenstveno jarebice, kupljeno je još 1 000kg pšenice.
U januaru i februaru, naročito posle obilnih snežnih padavina, intezivno se vrši prihrana sitne divljači, u decembru je izvršena popravka i izgradnja novih hranilišta, a nakon prvog snega, hranilišta se pune hranom.
 Samo od strane lovočuvarske službe u lovište je iznešeno 3 000kg prihrane, dok je još toliko iznešeno od strane lovaca, koji su skoro svakodnevno na terenu. Cilj svih nas je da se sačuva prvenstve
no jarebica, koja predstavlja naše blago, važan izvor prihoda od obuke pasa, koji nama omogućava kupovinu navedenih količina hrane i to bez ustezanja.

 

ISPUST FAZANA

U skladu sa Godišnjim planom gazdovanja lovištem "Nišava", u lovište se godišnje ispusti 2 000 fazana, različitog uzrasta i u svim delovima godine. Važno je napomenuti da se radi o fazanima iz sopstvenog uzgoja i vrhunskog kvaliteta.

Prolećni ispust fazana obavlja se u martu, u lovište se ispušta  600 fazana, u odnosu 1:4 za koke, zatim se u avgustu u više prihvatilišta unese oko 1 000 komada fazana starih 7 do 8 nedelja i na kraju se u oktobru za lov pred pušku ispusti 400 fazanskih petlova starosti 20 nedelja u izvanrednoj kondiciji.

 

ISPUST ZECA

Lovačko udruženje "Niš", u skladu sa Lovnom osnovom 2006 - 2016 i GPGL za tekuću godinu, vrši unos živih zečeva u lovište. Ispust je vršen u lovnoj 2009/2010 i 2011/2012 godini.

Prvi put je 2009. godine u lovište na dve lokacije ispušteno 80 zečeva, 30 u rezervatu "Zabarje" i 50 u rezervatu "Donja Vrežina", na ovim terenima će se loviti u lovnoj 2012/2013 lovnoj godini, dok je naredni ispust 2011. godine vršen na pet lokacija po 20 zečeva. Tereni na kojima je vršen ispust nalaze se u pet revira i proglašeni su za rezervate u naredne tri godine.

 

ISPUST DIVLJIH SVINJA

Na teren "Popova glava", koji je u protekle tri godine bio zatvoren za lov, 2009. godine ispušteno je 6 divljih svinja, pet krmača i vepar, iz sopstvenog uzgoja. Trenutno se na ovom terenu nalazi nekoliko krda, a procenjena brojnost je 20 do 30 divljih svinja, koje pričinjavaju znatnu štetu na usevima i pored intezivnog iznošenja hrane od strane lovaca. Ovaj teren planiran je za rezervat uzgojnog karaktera, ali zbog velikih materijalnih šteta koje pričinjavaju divlje svinje, neophodna je redukcija njihove brojnosti.