Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


LOVIŠTE

Karta lovišta "Nišava"Lovište  "Nišava" je ukupne površine 59.424 ha, od čega je lovno produktivne površine oko 44.000 ha. Lovište čine ravničarski i brdsko - planinski tereni, ravničarski deo se nalazi u slivu reka Nišave i Morave, dok su brdsko planinski tereni na obroncima planina Jastrebac, Seličevica, Suva planina, Ploče, Svrljiške planine i Kamenički vis.

Prostire se u sledećim granicama, počinje na granici opštine Niš i lovišta "Mali Jastrebac" i ide granicom lovišta "Mali Jastrebac" u pravcu juga, ponovo izlazi na granicu opštine Niš. Dalje granica lovišta "Nišava" ide granicom opštine Niš do početne tačke.  Lovište je podeljeno u šest revira i  78 sekcija, koje se nalaze na lovnim terenima.

Na terenu lovišta "Nišava" se nalaze skoro sve poljoprivredne kulture na malim površinama i veliki kompleksi raznovrsnih šuma, na nadmorskim visinama od 168m do 1 552m. U privatnom vlasništvu se nalazi 76,1% lovišta, dok je 23,9% lovišta u vlasništvu države. Struktura lovišta je podeljena na šume 22,4%, livade i pašnjaci 14,1%, Njive, vrtovi i bašte 41,1%, voćnjaci i vinogradi 10,0% ii ostalo 12,2%. Po tipu, lovište je podeljeno na ravničarski 4.000,0 ha, brdski tip lovišta 40.031,0 ha i planinski 14.000,0 ha.

Baš zbog raznovrsnih kultura i raznovrsne konfiguracije terena, u lovištu se nalaze skoro sve autohtone vrste divljači. Od svih vrsta posebno treba istaći poljsku jarebicu koja se moze naći na 20.000,0 ha a njena brojnost je 7.524 jedinke, po prolećnom brojanju iz 2012. godine, a planirani prirast je 4.514 jedinki, što ukupno daje 12.038 jedinki za lov, a od toga je plan za odstrel 426 jedinke, uz napomenu da se ne ispuni uvek, jer se lovi samo jedan dan. Važno je napomenuti da je lovište "Nišava" jedno od najbogatijih lovišta ovom pticom u Evropi, a tereni na kojima se mogu naćii poljske jarebice, su poznati svuda u svetu.
U lovištu se nalaze i fazan, zeca, srna, divlja svinja, prepelica, grlica, plovka i još dosta gajenih vrsta divljači. Do sada je u lovištu vršen ispust divljih svinja, zečeva i fazana u svim uzrastima i delovima godine i to iz sopstvenog uzgoja.
U zimskom periodu se vrši intezivna prihrana divljači, u lovištu je izgrađeno 25 hranilišta za krupnu divljač, 272 hranilišta za sitnu divljač, 40 solišta, 21 čeka - osmatračnica i 17 čeka na drvetu.  U pomenuta hranilišta se godišnje unese preko 10.000,0 kg zrnaste i oko 3.000,0 kg kabaste hrane, takođe se solišta napune sa oko 500,0 kg animalne soli.


Granice LU Niš i granice susednih lovišta

Lovište LU "Niš" graniči se sa lovištima LU "Jastreb" Bela Palanka, LU "Zaplanje"  Gadžin Han, LU Doljevac, LU Svrljig, LU Aleksinac i LU Merošina.

Granice sa susednim lovištima nisu jasno definisane prirodnim preprekama ili autoputevima, već se poklapaju sa granicama katastarskih opština. To ne predstavlja nikakav problem u gazdovanju, jer se godinama neguju dobri susedski odnosi.

 

Godišnji plan za 2013/2014. - brojnost divljači


Vrsta divljači

Brojnost

Plan odstrela

Srndać

84

0

Srna

84

0

Lane

54

0

D.Vepar

30

15

D.Krmača

30

15

Nazime

40

20

Zec

4.076

410

Fazan

2.420

1.384

Poljska jarebica

7.496

Zabranjen lov

Grlica

2.000

200

Golub grivnaš

800

200

Prepelica

2.000

200

Divlja plovka gluvara

2.000

200

Divlja plovka kržulja

2 000

200

Divlja guska

100

10

Šljuka

200

30

Divlja mačka

60

10

Lisica

220

100

Šakal

180

80

Vuk

12

5