Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza

ЛОВАЧКА ЗАБАВА 2023
VESTI

ЛОВ НА ПРЕДАТОРЕ – ЛОВНИ ДАН 26.02.2023.ГОДИНЕ
VESTI

Ловачко удружење „Ниш“ обавештава своје чланове да ће групни лов – акцију на предаторе, по одлуци Управног одбора, за дан 26.02.2023.године, бити организована на следећим теренима:

ТЕРЕН 1

Зборна места:

· Г.Врежина – задружни дом

· Малча – игралиште

· К.Село – чесма

· К.Село – болница

· Г.Матејевац – крај села

· Д.Матејевац – ПИК

ТЕРЕН 2

Зборна места:

· Вукманово – центар села

· Суви До – крст

· Прва Кутина – борови

Окупљање ловаца на зборним местима од 07 – 08 часова, време лова од 8 – 12 часова.

Пријава учесника акција је на скваком зборном месту код водича. Сви ловци у лову су дужни да носе обележавајуће прслуке – маркере.

Акције се изводе пушкама неолучених цеви – сачмаре, крупноћа сачме мања од 5мм.

За учешће у лову је обавезна важећа ловна карта за ловну сезону 2022/23.

„ДОБАР ПОГЛЕД“

Ловачко удружење „Ниш“

ЛОВ НА ПРЕДАТОРЕ – ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦУ 19.02.2023.ГОДИНЕ
VESTI

     Ловачко удружење „Ниш“ обавештава своје чланове да ће групни лов – акцију на предаторе – ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦУ, по одлуци Управног одбора, за дан 19.02.2023.године, бити организована на следећим теренима:

 

ТЕРЕН 1 – ШЉУБА, КРАВЉЕ

Зборна места: 

 1. Миљковац – мост
 2. Кравље – излаз из села
 3. Паљина – мост
 4. Д.Топоница – надвожњак
 5. Г.Трнава - центар

 

 

ТЕРЕН 2 – ПАСИ ПОЉАНА

 Зборна места: 

 1. Паси Пољана – виногради
 2. Депонија

 

ТЕРЕН 3 – ОСТРОВИЦА/РАВНИ ДО 

 1. Островица – задружни дом (центар села)
 2. Равни До – излаз из села према гробљу

 

Окупљање ловаца на зборним местима од 07 – 08 часова, време лова од 8 – 12 часова.

Пријава учесника акција је на скваком зборном месту код водича. Сви ловци у лову су дужни да носе обележавајуће прслуке – маркере.

Акције се изводе пушкама неолучених цеви – сачмаре, крупноћа сачме мања од 5мм.

За учешће у лову је обавезна важећа ловна карта за ловну сезону 2022/23.

 

„ДОБАР ПОГЛЕД“

Ловачко удружење „Ниш“

ЛОВ НА ПРЕДАТОРЕ – ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦУ 12.02.2023.ГОДИНЕ
VESTI

     Ловачко удружење „Ниш“ обавештава своје чланове да ће групни лов – акцију на предаторе – ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦУ, по одлуци Управног одбора, за дан 12.02.2023.године, бити организована на следећим теренима:

 

 

ТЕРЕН 1 – ПОПОВА ГЛАВА

 

Зборна места:

 

 1. Рујник – Павлица
 2. Паљина – Црква
 3. Берчинац – Трафо
 4. Горња Топоница – Гробље
 5. Вртиште – Задружна њива
 6. Чамурлија – мото стаза
 7. Војска – Горња капија

 

 

ТЕРЕН 2 – ШТРАПА/ТРЕБЕЊЕ

 

Зборна места:

 

 1. Кнез село – Болница
 2. Горњи Матејевац – Крај села према Кнез селу
 3. Горњи Матејевац – Крај села Чаренац

 

ТЕРЕН 3 – МАЛЧА/ЧАЛИЈАР

 

 1. Сићево – Пресека
 2. Пасјача – Црква
 3. Малча – Стрелиште

 

 

Окупљање ловаца на зборним местима од 07 – 08 часова, време лова од 8 – 12 часова.

 

Пријава учесника акција је на скваком зборном месту код водича. Сви ловци у лову су дужни да носе обележавајуће прслуке – маркере.

Акције се изводе пушкама неолучених цеви – сачмаре, крупноћа сачме мања од 5мм.

За учешће у лову је обавезна важећа ловна карта за ловну сезону 2022/23.

 

„ДОБАР ПОГЛЕД“
Ловачко удружење „Ниш“

ОГЛАС ЗА СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТЕМ – УПРАВНИК ЛОВИШТА
VESTI

Ловачко удружење „Ниш“ из Ниша, на основу одлуке Управног одбора од 27.01.2023.године и указаних потреба, објављује:

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време на радном месту

СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТЕМ – УПРАВНИК ЛОВИШТА“

 

Ловачко удружење „Ниш“ расписује оглас за пријем у радни однос стручног лица за газдовањем – управника ловишта у ловишту „Нишава“ Ниш на одређено време, максимално до 6 месеци.

Стручно лице - управник ће обављати послове и радне задатке предвиђене Законом о дивљачи и ловству Републике Србије, Правилником о раду стручне и ловочуварске службе и другим актима удружења.

Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове:

- држављани Републике Србије;

- општа здравствена и радна способност;

- минимум VI степен стручне спреме пољопривредне струке смер сточарство, ловношумарске или ветеринарске струке;

- поседовање лиценце за обављање послова газдовања ловиштем (Ловачка комора Србије), коју може доставити и након ступања у радни однос;

- поседовање дозволе за ловачко оружје, коју може доставити и након ступања у радни однос;

- без кривичних пријава и поступака пред Основним судом;

- познавање рада на рачунару – MS office пакет;

- возачка дозвола „Б“ категорије.

 

Документација коју је кандидат дужан да приложи је:

- Пријава на конкурс (са кратким текстом у слободној форми);

- CV (curricullum vitae) кандидата са обавезним личним подацима, фотографијом, бројем телефона, адресом и мејл адресом;

- Доказ о поседовању тражене стручне спреме – оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању и лиценца за обављање послова газдовања ловиштем;

- Фотокопија радне књижице са подацима о ранијим запослењима;

- Фотокопија личне карте очитаним подацима;

- Фотокопија оружаног листа (ловачко оружје) са очитаним подацима;

- Фотокопија возачке дозволе са очитаним подацима;

- Потврда из Основног суда у Нишу да кандидат није осуђиван и кажњаван и да се против њега не води кривични поступак;

- Здравствено уверење о способности за рад издато од стране надлежнe државне институције са територије града Ниша;

- Потврда да лице (кандидат) није лечено и да се не лечи од болести зависности;

- Остале доказе о поседованим знањима и вештинама.

 

Пријаве на конкурс са траженом документацијом слати на адресу:

Ловачко удружење „Ниш“

Обилићев венац 41

18000 Ниш,

са назнаком „ЗА КОНКУРС“ најкасније до 20.02.2023.године.

 

 

Ловачко удружење „Ниш“

ОБАВЕШТЕЊЕ: ДАЉИ ЛОВ - ДИВЉЕ ПАТКЕ ЗА ЛОВНУ 2022/23 ГОДИНУ
VESTI

Наставља се лов дивља патка – глувара (Anas platyrhynchos) у ловишту „Нишава“ за ловну 2022/23 годину на следећи начин:

 1. Ловни дани – ЧЕТВРТАК И СУБОТА.
 2. Време лова – ДВОКРАТНО – 06 -09 преподне и 14 – 17 поподне.  


ЗБОРНА МЕСТА остају иста као од почетка ловне сезоне и то:

 1. КОЊИЧКИ КЛУБ-старо корито реке Нишаве – паркинг испред Просечког моста са леве стране.

 2. ЦИГАНСКИ КЉУЧ - на престанак асфалта код слегнутог моста.

 3. БАТУШИНАЧКЕ БАРЕ - проширење по изласку од надвожњака на аутопут.

 4. ДОЊА ТРНАВА - Мушине баре

 5. ЛАЛИНСКИ МОСТ – лева страна Ј.Мораве од Мраморског до Лалинског моста.

 6. МРАМОРСКИ МОСТ - лева страна узводно реком Ј.Моравом до границе са ловиштем из Дољевца.

 7. СУПОВАЧКИ МОСТ

 8. СЕЧАНИЦА - игралиште

 9. ТРУПАЛСКИ МОСТ

 10. Д.ТОПОНИЦА – трафо викенд насеље

 11. Д.ТРНАВА – стругара Морава

 12. НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА – жути мост

Издавање и замена дозвола понедељком и уторком у Ловачком удружењу „Ниш“.

ЛОВ НА ПРЕДАТОРЕ – ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦУ 05.02.2023.ГОДИНЕ
VESTI

Ловачко удружење „Ниш“ обавештава своје чланове да ће групни лов – акцију на предаторе – ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦУ, по одлуци Управног одбора, за дан 05.02.2023.године, бити организована на следећим теренима:

 

ТЕРЕН 1 – ВИНИК

 

Зборна места:

 

 1. Виник – војска

 2. Виник – паркинг

 3. Бреница – насипани пут

 4. Хум- задружни дом

 5. Г.Комрен – мост

 

 

ТЕРЕН 2 – КРУШЦЕ/СЕЧАНИЦА

 

Зборна места:

 

 1. Крушце – насипани пут

 2. Лалинска црква

 3. Раскрсница пута за Дудулајце

 4. Аутобуска станица за Дудулајце

 

ТЕРЕН 3 – СТАРА БАЊА

 

 1. Стара бања – гробље (црква)

 2. Раскрсница за Коритњак

 3. Јелашница – гробље

 

Окупљање ловаца на зборним местима од 07 – 08 часова, време лова од 8 – 12 часова.

 

Пријава учесника акција је на скваком зборном месту код водича. Сви ловци у лову су дужни да носе обележавајуће прслуке – маркере.

Акције се изводе пушкама неолучених цеви – сачмаре, крупноћа сачме мања од 5мм.

За учешће у лову је обавезна важећа ловна карта за ловну сезону 2022/23.

 

„ДОБАР ПОГЛЕД“

Ловачко удружење „Ниш“