Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


ČLANARINA

 

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ДО 65 ГОДИНА СТАРОСТИ:

Ловачко удружење „Ниш“................................... 10.500,oo динара

Ловна карта  ..................................................... 1.000,00 динара

                                                                       ___________________

                                                           Укупно 10.500,00 + ловна карта 

ОБАВЕЗЕ: 2 радне акције

 

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ОД 65 ДО 75 ГОДИНА СТАРОСТИ И ИНВАЛИДИ I КАТЕГОРИЈЕ:

Ловачко удружење „Ниш“...................................8.000,oo динара

Ловна карта  .................................................... 1.000,00 динара

                                                                       ___________________

                                                           Укупно 8.000,00 + ловна карта

 

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ПРЕКО 75 ГОДИНА СТАРОСТИ:

Ловачко удружење „Ниш“...................................3.000,oo динара

Ловна карта  .....................................................1.000,00 динара

                                                                       ___________________

                                                           Укупно 3.000,00 + ловна карта 

 

ЧЛАНОВИ СА ПРЕКИДОМ :

Висина редовне чланарине по старосној категорији ............ (9.300 или 6.800 или 1.800 динара)

Казнени поени због прекида ...................... 2.000,оо динара

Ловна карта  ...................................................... ?

                                                                       ____________________________________

                                                           Укупно: старосна категорија + 2.000,оо + ловна карта 

ОБАВЕЗЕ: 2 радне акције за чланове млађе од 65 година

 

НОВИ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА (ловци који се први пут учлањују у удружење и ловци који су били чланови неког другог удружења а сада су житељи града Ниша):

Ловачко удружење „Ниш“...................................12.500,oo динара

Ловна карта  .....................................................1.000,00 динара

                                                                       ___________________

                                                           Укупно 12.500,00 + ловна карта 

 

ДОПУНСКИ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА (ловци који су већ чланови неког другог ловачког удружења и поседују ловну карту за текућу ловну годину):

Ловачко удружење „Ниш“...................................12.500,oo динара

                                                                        

ОБАВЕЗЕ: 2 радне акције

 

ЖЕНЕ ЛОВЦИ:

Ловачко удружење „Ниш“................................... 700,oo динара

Ловна карта  ......................................................1.000,00 динара

                                                                       ___________________

                                                                  Укупно 700,00 + ловна карта 

 

ЛОВАЧКИ ПОДМЛАДАК:

Ловачко удружење „Ниш“................................... 200,oo динара

                                                                      

                                                          

ОБАВЕЗЕ ЛОВАЦА ПРИЛИКОМ ПРЕУЗИМАЊА ЛОВНИХ КАРАТА:

2 (две радне) акције по 2.000,оо динара ...................................4.000,oo динара

 

НАПОМЕНА:

- ЗА ОДСТРЕЉЕНОГ ВУКА ловац има обавезу плаћања према Министарству за ловну карту и чланарину према Ловачком савезу Југоисточне Србије  (500,оо динара + ловна карта)

- ЗА ОДСТРЕЉЕНОГ ШАКАЛА/ЛИСИЦУ/КУНУ БЕЛИЦУ/ДИВЉУ МАЧКУ  умањење чланарине за 1.000,оо динара за сваки појединачни одстрел наведених предатора.

 

Од 01.06.2022.год. ЧЛАНАРИНА СЕ УВЕЋАВА по 500,оо динара ЗА СВАКИ ЗАПОЧЕТИ МЕСЕЦ.

ЧЛАНОВИ ПРЕКО 65 ГОДИНА СТАРОСТИ, НОВЕ ЧЛАНОВЕ И ЖЕНЕ ЛОВЦЕ НЕ ПОДЛЕЖУ УВЕЋАЊУ ЧЛАНАРИНЕ ПОСЛЕ 01.06.2022.године.