Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


ПРОДАЈА СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА
VESTI

Управни одбор Ловачког удружења „Ниш“ на седници одржаној дана 21.12.2017.године донео је одлуку о ПРОДАЈИ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА МЕТОДОМ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА.

Подаци о возилу:

Марка: NISSAN  Mодел: NAVARA PICK UP D22

Година производње: 2003.

Категорија: ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

Погонско гориво: ЕВРО ДИЗЕЛ

Запремина/снага: 2488/98

Број места за седење: 5

Регистрован до: 12.01.2018.године.

Стање возила: НЕИСПРАВНО (КВАР МОТОРА)

Возило се може погледати сваког дана у времену од 08 – 16 часова на локацији Фазанерија „Виник“ (ЛУ“Ниш“) уз предходну најаву на број 060/6111407.

Возило се продаје у виђеном стању, накнадне рекламације се не примају.

Услови продаје:

  1. Минимална цена понуда 380.000,00 динара
  2. Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком: Ловачко удружење „Ниш“ – понуда за куповину возила (не отварати). Понуда треба да садржи понуђену цену и тачан назив, адресу и број телефона понуђача. Затворене понуде доставити најкасније до 15.01.2018.године. Адреса за доставу понуда: Ловачко удружење „Ниш“, Ниш, Обилићев венац 41.
  3. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која до назначеног рока предају затворене понуде. Критеријум за продају возила је највећа понуђена цена, која не може бити мања од горе наведене минималне цене. Неблаговремене, непотпуне, нејасне и понуде у незатвореним ковертама неће се узети у разматрање.
  4. Порез на пренос апсолутних права, по уговору о купопродаји, у обавези је купца.