Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


Бројање дивљачи
VESTI

Brojanje divljači 2015.Пролећно бројање дивљачи у ловишту“Нишава“ одржаће се дана 25.03.2018. год. у времену од 08 до 12 часова.


Стручна служба је одредила зборна места и терене за бројање дивљачи, укупно 25.

 

Терени за бројање и зборна места:

1. Јасновачко поље-з.м. Пасјачка црква
2. Холивуд-з.м. рест.Холивуд
3. Чамурлија-з.м. Ниш експрес
4. Сечаница-Суповац-з.м.Сечаничко игралиште
5. Лалинске појате-Сечаница-з.м.Лал.црква
6. Лалинац (Забаеје)- з.м. Крај села
7. Мезграја-Вртиште - з.м. Млин
8. Вртиште- Гробље
9. Вртиште- з.м. Црква
10. Д.Матејевац( Блок)-з.м. Коломаца
11. Г.Матејевац( Дубрава)-з.м. Задружни дом
12. Паси Пољана-з.м. Ћумурана
13. Паси Пољана-з.м. Скретање за депонију
14. Хум-Бреница- з.м. Хум игралиште
15. Г.комрен-хум-з.м. Мост
16. Г.Комрен-з.м. Игралиште
17. Д.Врежина- з.м. Гробље
18. Г.Врежина- з.м. Надвожњак
19. Н.Село 1( циглана) -з.м. Гробље
20. Н.Село 2( цигански кључ)- з.м. Гробље
21. Габровац-з.м. Центар села
22. Нишка Бања-з.м. Црква( гробље)
23. Г.Трнава-з.м. Млин
24. Д.Трнава-з.м. Крај села
25. Велепоље-з.м. Гробље

Brojanje divljači 2015.Од правилног бројања и утврђивања приближно тачног броја дивљачи зависе све даље активности у ловачком удружењу и ловишту, почев од узгоја дибљачи, плана израде ловно-техничких објеката, прихране дивљачи и на крају одстрела дивљачи.
За учешће на бројању одобрава се по једна радна акција ЛУ“Ниш“.

Ловачки поздрав „ДОБАР ПОГЛЕД“ .

У Нишу,
19.03.2018. год.

Управник ловишта
Дипл.инж.пољ.за сточ. Стефан Пашић