Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


Чланарина и остале радне и финансијске обавезе чланова за ловну 2019./20. годину
VESTI

На основу Статута Ловачког Удружења  „Ниш”, члан 14, став 6,  Скупштина  ЛУ“Ниш“ на седници одржаној дана 17.01.2019.године а на основу предлога Управног одбора ЛУ“Ниш“ доноси одлуку о усвајању чланарине и осталих радних и финансијских обавеза чланова Ловачког удружења „Ниш“ за ловну 2019/20 годину:

 

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ДО 65 ГОДИНА СТАРОСТИ:

Ловачко удружење „Ниш“...................................9.300,oo динара

Ловна карта  ............................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                           Укупно 9.300,00 + ловна карта 

ОБАВЕЗЕ: 2 радне акције

 

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ОД 65 ДО 75 ГОДИНА СТАРОСТИ И ИНВАЛИДИ I КАТЕГОРИЈЕ:

Ловачко удружење „Ниш“...................................6.800,oo динара

Ловна карта  ............................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                           Укупно 6.800,00 + ловна карта

 

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ПРЕКО 75 ГОДИНА СТАРОСТИ:

Ловачко удружење „Ниш“...................................1.800,oo динара

Ловна карта  ............................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                           Укупно 1.800,00 + ловна карта 

 

ЧЛАНОВИ СА ПРЕКИДОМ :

Висина редовне чланарине по старосној категорији ............ (9.300 или 6.800 или 1.800 динара)

Казнени поени због прекида ...................... 2.000,оо динара

Ловна карта  ...................................................... ?

                                                                       ____________________________________

                                                           Укупно: старосна категорија + 2.000,оо + ловна карта 

ОБАВЕЗЕ: 2 радне акције за чланове млађе од 65 година

 

НОВИ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА (ловци који се први пут учлањују у удружење и ловци који су били чланови неког другог удружења а сада су житељи града Ниша):

Ловачко удружење „Ниш“...................................11.300,oo динара

Ловна карта  ............................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                           Укупно 11.300,00 + ловна карта 

 

ДОПУНСКИ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА (ловци који су већ чланови неког другог ловачког удружења и поседују ловну карту за текућу ловну годину):

Ловачко удружење „Ниш“...................................12.300,oo динара

                                                                        

ОБАВЕЗЕ: 2 радне акције

 

ЖЕНЕ ЛОВЦИ:

Ловачко удружење „Ниш“................................... 500,oo динара

Ловна карта  ............................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                                  Укупно 500,00 + ловна карта 

 

ЛОВАЧКИ ПОДМЛАДАК:

Ловачко удружење „Ниш“................................... 200,oo динара

                                                                      

                                                          

ОБАВЕЗЕ ЛОВАЦА ПРИЛИКОМ ПРЕУЗИМАЊА ЛОВНИХ КАРАТА:

2 (две радне) акције по 2.000,оо динара ...................................4.000,oo динара

 

НАПОМЕНА:

- ЗА ОДСТРЕЉЕНОГ ВУКА ловац има обавезу плаћања према Министарству за ловну карту и чланарину према Ловачком савезу Југоисточне Србије  (500,оо динара + ловна карта)

- ЗА ОДСТРЕЉЕНОГ ШАКАЛА/ЛИСИЦУ/КУНУ БЕЛИЦУ/ДИВЉУ МАЧКУ  умањење чланарине за 1.000,оо динара за сваки појединачни одстрел наведених предатора.

 

Од 01.06.2019.год. ЧЛАНАРИНА СЕ УВЕЋАВА по 500,оо динара ЗА СВАКИ ЗАПОЧЕТИ МЕСЕЦ.

ЧЛАНОВИ ПРЕКО 65 ГОДИНА СТАРОСТИ, НОВЕ ЧЛАНОВЕ И ЖЕНЕ ЛОВЦЕ НЕ ПОДЛЕЖУ УВЕЋАЊУ ЧЛАНАРИНЕ ПОСЛЕ 01.06.2019.године.

 

 

Пред. Скупштине Владимир Цветковић

У Нишу, дана 18.01.2019.године