Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


Бројање дивљачи
VESTI

Brojanje divljači 2015.Пролећно бројање дивљачи у ловишту“Нишава“ одржаће се дана 24.03.2019. год. у времену од 08 до 12 часова.

Стручна служба је одредила зборна места и терене за бројање дивљачи, укупно 25.

Терени за бројање и зборна места:

 

 1. Јасновачко поље-з.м. Пасјачка црква
 2. Холивуд-з.м. рест.Холивуд
 3. Чамурлија-з.м. Ниш експрес
 4. Сечаница-Суповац-з.м.Сечаничко игралиште
 5. Лалинске појате-Сечаница-з.м.Лал.црква
 6. Лалинац (Забаеје)- з.м. Крај села
  1. Мезграја-Вртиште - з.м. Млин
  2. Вртиште- Гробље
  3. Вртиште- з.м. Црква
   1. Д.Матејевац( Блок)-з.м. Коломаца
   2. Г.Матејевац( Дубрава)-з.м. Задружни дом
   3. Паси Пољана-з.м. Ћумурана
   4. Паси Пољана-з.м. Скретање за депонију
   5. Хум-Бреница- з.м. Хум игралиште
   6. Г.комрен-хум-з.м. Мост
   7. Г.Комрен-з.м. Игралиште
   8. Д.Врежина- з.м. Гробље
   9. Г.Врежина- з.м. Надвожњак
   10. Н.Село 1( циглана) -з.м. Гробље
   11. Н.Село 2( цигански кључ)- з.м. Гробље
   12. Габровац-з.м. Центар села
   13. Нишка Бања-з.м. Црква( гробље)
    1. Г.Трнава-з.м. Млин
    2. Д.Трнава-з.м. Крај села
    3. Велепоље-з.м. Гробље

 

Brojanje divljači 2015.Од правилног бројања и утврђивања приближно тачног броја дивљачи зависе све даље активности у ловачком удружењу и ловишту, почев од узгоја дибљачи, плана израде ловно-техничких објеката, прихране дивљачи и на крају одстрела дивљачи.

За учешће на бројању одобрава се по једна радна акција ЛУ“Ниш“.

Ловачки поздрав „ ДОБАР ПОГЛЕД“ .

У Нишу, 15.03.2019. год.

Управник ловишта
Дипл.инж.пољ.за сточ. Стефан Пашић