Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


Oglas za tehničkog sekretara
Oglas za tehničkog sekretara

Lovačko udruženje ''Niš'' iz Niša, na osnovu odluke Upravnog odbora od 13.03.2014. godine i ukazane potrebe, objavljuje


O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vreme

na radno mesto

''TEHNIČKI SEKRETAR''


Potrebno je da kandidati ispunjavaju sledeće uslove:

- opšta zdravstvena radna sposobnost;
- četvrti stepen stručne spreme ekonomske struke;
- aktivno znanje rada na računaru (kompletan ''office'', aktivno korišćenje interneta, rad u elektronskim bazama podataka;
- poznavanje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova;
- znanje engleskog jezika (prednost kandidata je i poznavanje italijanskog jezika);
- radno iskustvo od najmanje jedne godine na ekonomskim poslovima u četvrtom ili višem stepenu stručne spreme;
- vozačka dozvola ''B'' kategorije.

Lovačko udruženje ''Niš'' iz Niša primiće u radni odnos kandidata na određeno vreme do tri meseca, sa mogućnošću rada i na period i duže od navedenog.
Poslovi za koji se vrši prijem u radni odnos su administrativno – tehničkog karaktera, u jednom od najvećih udruženja lovaca u Srbiji.

Dokumentacija koju je kandidat obavezan da priloži je:
1. Prijava na konkurs (sa kratkim tekstom u slobodnoj formi)
2. CV (curricullum vitae) kandidata sa obaveznim ličnim podacima, fotografijom, brojem telefona, adresom i mejl adresom;
3. Dokaz o posedovanju tražene stručne spreme: overena fotokopija diplome o stečenom obrazovanju;
4. Fotokopija radne knjižice sa podacima o ranijim zaposlenjima;
5. Fotokopija lične karte sa odštampanim podacima o očitanoj ličnoj karti (ukoliko kandidat poseduje ličnu kartu sa čipom)
6. Fotokopija vozačke dozvole;
7. ostale dokaze o posedovanim znanjima i veštinama.

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom je moguće poslati poštom na adresu:

''Lovačko Udruženje ''Niš'' iz Niša'', ulica Obilićev Venac broj 41,
sa naznakom ''za konkurs'', najkasnije do 25.03.2014. godine do 16.00 časova

S poštovanjem,
Predsednik LU ''Niš''
Bratislav Ćirković