Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


Одлука о продаји службеног возила
VESTI

Управни одбор Ловачког удружења „Ниш“ на седници одржаној дана 29.09.2020.године донео је одлуку о ПРОДАЈИ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА МЕТОДОМ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА.

Подаци о возилу:

Марка: OPEL  Mодел: FRONTERA

Година производње: 1997.

Категорија: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО

Погонско гориво: БЕНЗИН/ТНГ

Боја: 0М БЕЛА

Запремина/снага: 2198

Број места за седење: 5

Број осовина: 2

Регистрован до: -

Стање возила: НЕИСПРАВНО

 

Возило се може погледати сваког дана у времену од 08 – 16 часова на локацији Фазанерија „Виник“ (ЛУ“Ниш“) уз предходну најаву на број 060/6111407.

Возило се продаје у виђеном стању, накнадне рекламације се не примају.

 

Услови продаје:

  1. Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком: Ловачко удружење „Ниш“ – понуда за куповину возила (не отварати). Понуда треба да садржи понуђену цену и тачан назив, адресу и број телефона понуђача. Затворене понуде доставити најкасније до 31.10.2020.године. Адреса за доставу понуда: Ловачко удружење „Ниш“, Ниш, Обилићев венац 41.
  2. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која до назначеног рока предају затворене понуде. Критеријум за продају возила је највећа понуђена цена. Неблаговремене, непотпуне, нејасне и понуде у незатвореним ковертама неће се узети у разматрање.
  3. Порез на пренос апсолутних права, по уговору о купопродаји, у обавези је купца.