Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


ЗАБРАНА ЛОВА У ЛОВИШТУ "НИШАВА"
VESTI

Поштовани чланови Ловачког удружења „Ниш“,

Обавештавамо Вас да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управа за шуме, корисницима ловишта у вези активности на спречавању ширења АКС, дана 03.септембра 2021.године, донела Инструкцију корисницима ловишта на теритирији Републике Србије број 324-02-00217/2021-10, у којој се налаже да:

-Корисници ловишта обезбеде услове за спровођење мера прописаних наредбом, решењима, као и програмима мера здравствене заштите животиња на теритирији РС , које доноси Управа за ветерину.

Дана 06.10.2021. године код одстрељених грла дивље свиње, у ловишту Нишава, идентификован је вирус АКС. На основу донете Инструкције корисницима ловишта, тачка 6.предвиђа:

Корисницима ловишта који се налазе у зараженом (инфицираном) подручију (ловишта у којима је потврђено присуство АКС), поред општих и посебних прописаних мера овом инструкцијом, спроводе следеће мере:

  1. привремена забрана појединачног и групног лова свих ловних врста дивљачи у трајању од 60 дана од дана званичне потврде првог случаја АКС у ловишту

На основу горе изнетог, почев од дана 06.10.2021. године у наредних 60 дана забрањује се лов свих дивљачи на територији ловишта Нишава, Ловачког удружења „Ниш“

Моле се чланови Ловачког удружења „Ниш“, вође група у групном лову ситне и крупне дивњачи, стручни пратиоци у појединачном лову крупне дивњачи, да дозволе за лов врате до петка 08.10.2020. године.

За све додатне информације у вези стања у ловишту и АКС, стојимо Вам на располагању.

Стручна служба Ловачког удружења „Ниш“

 

Стефан Пашић

-управник ловишта-