Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ МОТОРА
VESTI

Управни одбор Ловачког удружења „Ниш“ на седници одржаној дана 16.10.2021.године донео је одлуку o ПРОДАЈИ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА-МОТОРА МЕТОДОМ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА.

Подаци о возилу-мотору:

Марка: YAMAHA DT 50 R

Година производње: 2007

Категорија: мотор до 50 кубика

Погонско гориво: мешавина

Боја: бела

Запремина/снага: 1,6 kw

Стање возила: ИСПРАВНО

Возило се може погледати сваког радног дана у времену од 08-16 часова на локацији Фазанерија „Виник“ уз претходну најаву на број 060/6111407

Возило се продаје у виђеном стању, накнадне рекламације се не примају.

Услови продаје:

  1. Минимална цена понуде 600Е (у динарској противвредности по курсу НБС на дан продаје- склапања уговора)

  2. Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком: Ловачко удружење „Ниш“- понуда за куповину возила (не отварати). Понуда треба да садржи понуђену цену и тачан назив, адресу и број телефона понуђача. Затворене понуде доставити најкасније до 31.10.2021.године. Адреса за доставу понуда Ловачко удружење „Ниш“, Ниш, Обилићев Венац 41.

  3. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која до назначеног рока предају затворене понуде. Критеријум за продају је највећа понуђена цена. Неблаговремене, непотпуне, нејасне понуде у незатвореним ковертама неће се узети у разматрање.

  4. Порез на пренос апсолутних права, по уговору о купопродаји пада на терет купца.