Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВКУ ЛОВНЕ СЕЗОНЕ НА ДИВЉЕ СВИЊЕ
VESTI

Поштовани чланови Ловачког удружења „Ниш“,

Обавештавамо Вас да је дана 08.10.2021.године. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, донело решење број : 323-02-00734/2021-05/43, на основу кога је ловиште „ Нишава“ проглашено зараженим ( инфицираним ) подручјем од заразне болести Афричке куге свиња код дивљих свиња.

Ради сузбијања и искорењавања афричке куге свиња код дивљих свиња, ловиште је стављено под службени надзор од стране надлежног ветеринарског инспектора и донета је одлука о привременој забрани групног и појединачног лова свих ловних врста дивљачи у трајању од 60 дана од дана званичне потврде првог случаја АКС у ловишту.

 

Након истека периода привремене забране лова, врши се организовање и реализовање лова свих ловних врста дивљачи, за наше ловиште први ловни дан након привреме забране је 05.12.2021.године, а по добијеном новом решењу и раније у складу са епизоотиолошкој ситуацији у ловишту.

На седници Управног одбора, одржаној дана 16.10.2021.године, донете је одлука о даљем начину организовања групног лова дивље свиње:

- Наставак ловне сезоне - недеља 05.12.2021. године, време лова 06,00-16,00 часова, до испуњења квоте предвиђене ГПГЛ-ом за ловну 2021/22 годину,

- Стриктно поштовање биосигурносних мера, у складу са прописима из области ловства и ветеринарства.

 

Након извршеног одстрела дивљих свиња и складиштења у објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи, након спроведеног дијагностичког испитивања на АКС и добијања негативног резултата, месо се може користити за исхтану људи.

Уколико се добије позитиван резултат на АКС и само код једне јединке дивље свиње, трупови и месо свих одстрељених дивљих свиња из објекта за привремено складиштење одстрељене дивљачи нешкодљиво се уклања и уништава.

 

За све додатне информације у вези стања у ловишту и АКС, стојимо Вам на располагању.

 

Стручна служба Ловачког удружења „Ниш“

Стефан Пашић

-управник ловишта-