Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


Лов дивље свиње
Лов дивље свиње

На основу члана 21.Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“,број 18/10) и Правилника о проглашењу ловостајем заштићених врста дивљачи („Службени гласник РС“ број 9/12) и предлога Комисије за узгој и заштиту дивљачи, Управни одбор ЛУ“Ниш“ на својој седници од 20.08.2014. године доноси следећу

О Д Л У К У

Да се групни лов ловостајем заштићене врсте дивљачи, дивље свиње (Sus scrofa), у ловишту „Нишава“ за ловну 2014/15 годину одвија на следећи начин.

1. Отварање ловне сезоне 07.09.2014. год.

2. Лоб дивље свиње одвијаће се на зборним местима, недељом.

 

ЗБОРНА МЕСТА

РЕВИР 1:

 

- Пасјача и Сићево – ПРЕСЕКА и ПАРКИНГ СВЕТА ПЕТКА

- Јесеновик, Врело и Ореовац – РЕЛЕЈ

- Малча – ЧАЛИЈАР код комбија

- Кнез Село – ЛИВАЂЕ

- Горњи Матејевац – ПОПОВА ЊИВИЦА

- Церје – КАПЕТАНОВЕ ПОЈАТЕ, ДАБИЛА

- Горња и Доња Врежина – ГРАДАЦ шљункара

- Каменички Вис – ПАРКИНГ.

 

РЕВИР 2:

 

- Горњи Комрен – ЛОВАЧКИ ДОМ

- Хум – ЧЕСМА

- Миљковац – КУЛА

- Кравље – ЦРКВА

- Горња Трнава – КОД МЛИНА

- Лесковик – КОД ГРОБЉА

- Рујник – ИГРАЛИШТЕ

- Бреница – ЦЕНТАР

- Паљина – ТРАФО

- Берчинац – ТРАФО

- Чамурлија – СТРЕЛИШТЕ

- Горња Топоница – ГРОБЉЕ

 

РЕВИР 3:

 

- Суповац, Сечаница – ДОМ КУЛТУРЕ

- Вртишки пут – ЗАДРУЖНА ЊИВА

 

РЕВИР 4:

 

- Доње Власе – ВЕЛИКО ЦРКВИШТЕ

 

РЕВИР 5:

 

- Габровац – МАНАСТИР

- Бербатово – ЦЕНТАР

- Вукманово – ЦЕНТАР

- Суви До – СТАРА ПРОДАВНИЦА

- Прва Кутина – ЦЕНТАР

- Лазарево Село – МОСТ И СТАРО СЕЛО.

 

РЕВИР 6:

 

- Раутово – ЧЕСМА НА КРАЈУ СЕЛА

- Јелашница – РУДНИК

- Радикина бара – ЧЕСМА

- Чукљеник – ЦЕНТАР

- Доња Студена – МОСТ ЗА ВРЕЛО

- Горња Студена – БОЈАНИНЕ ВОДЕ, ЦРКВА КОД ГРОБЉА

- ЋУРКЕ

- Моралија – ЧЕСМА

- Банцарево – ОКРЕТНИЦА АУТОБУСА

- Куновица – КОД ШКОЛЕ

- Плоча – ПАРКИНГ

- Равни До – ЦЕНТАР.

 

3. Лов ДИВЉЕ СВИЊЕ – вепра, крмаче и прасади изводи се НЕДЕЉОМ од 05:30 до 16:00 часова. ДОЗВОЛЕ СЕ ИЗДАЈУ У ЛОВАЧКОМ УДРУЖЕЊУ.

4. Лов организовати по Правилнику о условима и начину организовања лова („Службени гласник РС“ број 44/10).

 

Ниш, 20.08.2014. год. Председник ЛУ“Ниш“

(Братислав Ћирковић)