Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


Лов дивље патке
Лов дивље патке

На основу члана 21.Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“,број 18/10) и Правилника о проглашењу ловостајем заштићених врста дивљачи („Службени гласник РС“ број 9/12) и предлога комисије за узгој и заштиту дивљачи, Управни одбор ловачког удружења на својој седници од 20.08.2014. доноси следећу

О Д Л У К У

Да се лов ловостајем заштићене врсте пернате дивљачи и то: дивља патка кржуља (Anas crecca) и дивља патка – глувара (Anas platyrhynchos) у ловишту „Нишава“ за ловну 2014/15 годину одвија на следећи начин.

1.Отварање ловне сезоне 06.09.2014. год.

2.Терени за лов.

3. Ловни дани 06. и 07.09; 14.09;21.09.;28.09.; и на даље сваке недеље.

На свим већим воденим површинама 50 метара од обале Ј.Мораве, Нишаве и Баре.

Одређена су следећа ЗБОРНА МЕСТА:

  1. КОЉИЧКИ КЛУБ – старо корито реке Нишаве – паркинг испред Просечког моста са леве стране.

  2. ЦИГАНСКИ КЉУЧ – на престанак асфалта код слегнутог моста.

  3. БАТУШИНАЧКЕ БАРЕ – проширење по изласку од надвожњака на аутопут.

  4. ДОЊА ТРНАВА – Мушине баре.

  5. ЛАЛИНСКИ МОСТ – лева страна Ј.Морава од Мраморског до Лалинског моста.

Окупљање на зборним местима од 04:30 до 05:00 часова, почетак лова у 05:00, крај лова у 10:00 часова.

Поподневни лов од 17:00 до 20:00 часова.

Дозволе се издају у ловачком удружењу.

4. Лов организовати по Правилнику о условима и начину организовања лова (Сл.гласник РС број 44/10)

 

Ниш,20.08.2014. год. Председник ЛУ“Ниш“

Братислав Ћирковић