Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


Ponude za nabavku hrane za fazansku divljač za 2015/16. godinu
Ponude za nabavku hrane za fazansku divljač  za 2015/16. godinu

Komisija za javnu nabavku LU "Niš" oglašava poziv za podnošenje ponuda za nabavku hrane za fazansku divljač  za 2015/16. godinu

Pozivaju se svi zainteresovani proizvođači da dostave svoje ponude najkasnije do 06.02.2015.godine.

Detaljno obješnjenje uslova, kao i sva potrebna dokumentacija može se preuzeti sa sledećeg linka: DOKUMENTACIJA

Dobar pogled!