Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу члана 21 Закона о дивљачи и ловству(Служ.гласник РС бр.18/10) и Правилника о проглашењу ловостајем заштићених врста дивљачи(Служ.гласник РС бр.9/12), Управни одбор ЛУ“Ниш“ на предлог Комисије за узгој и заштиту дивљачи доноси следећу одлуку:

О Д Л У К А

Лов ловостајем заштићених врста пернате дивљачи и то: ДИВЉИ ГОЛУБ ГРИВНАШ и ПРЕПЕЛИЦА, у ловишту „Нишава“ Ниш за ловну 2015/16 годину одвијаће се на следећи начин:

  1. Отварање ловне сезоне 02.08.2015.године;
  2. Терени за лов:

- Терен бр.1 – Почетна тачка је раскрсница пута од Лалинских појата према с.Дудулајце, даље путем према с.Дудулајце до границе са ловиштем из Мерошине, даље скретање лево дуж границе са ловиштем из Мерошине преко шанчева до цркве у Лалинским појатама, даље асфалтним путем до раскрснице за с.Дудулајце односно до почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО: РАСКРСНИЦА ПУТА ЗА СЕЛО ДУДУЛАЈЦЕ.

 

- Терен бр.2 – Почетна тачка је Малчанска петља, даље, од зборног места, испод ауто-пута Малчанском реком до ушћа у Нишаву а затим узводно Нишавом до новог ауто-пута и назад ауто-путем до Малчанске реке и почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО: МАЛЧАНСКА ПЕТЉА.

 

  1. Лов се изводи на горе описаним теренима, САМО НЕДЕЉОМ, у времену од 05 – 10 часова.
  2. ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ СЕ ИЗДАЈУ НА ЗБОРНИМ МЕСТИМА.

 

 

У Нишу, дана 14.07.2015. године.

 

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „НИШ“