Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


Одржана редовна Скупштина 07.04.2016.године
Одржана редовна Скупштина 07.04.2016.године

Дана 07.04.2016. године са почетком у 17,00 часова одржана је четврта редовна скупштина ЛУ Ниш, са следећим дневим редом:

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

  1. Усвајање записника са редовне седнице  Скупштине ЛУ“Ниш“ одржане дана 12.03.2015.године,

Прилог – Извод из записника

Усвојен је једногласно. 

 

  1. Извештај о раду ЛУ “Ниш“ за 2015.годину и планови за будући рад

Прилози:

- Извештај Председника ЛУ“Ниш“

- Извештај Стручне службе

- Извештај о раду фазанерије

Усвојени једногласно.

 

  1. Извештај Дисциплинске комисије ЛУ“Ниш“ за 2015.годину

Прилог – Извештај Дисциплинске комисије

Усвојен једногласно.

 

  1. Извештај Надзорног одбора ЛУ“Ниш“ за 2015.годину

Прилог – Извештај Надзорног одбора

Усвојен једногласно.

 

  1. Разматрање и усвајање годишњег финансијског извештаја о пословању ЛУ“Ниш“ (Завршни рачун) за 2015.годину

Прилог – Завршни рачун за 2015.годину

Усвојен једногласно.

 

  1. Доношење одлуке о висини чланарине и других финансијских и радних обавеза чланова ЛУ“Ниш“ за ловну 2016/17 годину

Прилог – Предлог УО ЛУ“Ниш“ о висини чланарине

Усвојено једногласно.

 

  1. Промена датума оснивања Удружења (1893.година) и промена члана 58 Статута ловачког удружења.

Усвојено једногласно.

 

  1. Избор члана изборне комисије

За новог члана изабран Дејан Крстић, ревир 6, секција Горња Студена.

 

  1. Дописи, приговори, питања, предлози.

Седница Скупштине протекла је у најбољем реду, завршена је у 19,30 часова,  присутно је било 21 од укупно 35 делегата. Од стране присутних делегата, похваљен је рад Управног одбора Удружења, уз сугестије за још бољи рад.