Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
VESTI

Лов ловостајем заштићених врста пернате дивљачи и то: ДИВЉИ ГОЛУБ ГРИВНАШ и ПРЕПЕЛИЦА, у ловишту „Нишава“ Ниш за ловну 2016/17 годину одвијаће се на следећи начин:

  1. Отварање ловне сезоне 07.08.2016.године;

  2. Терени за лов:

- Терен 1Лалинске појате: Раскрсница пута од Лалинских појата према с.Дудулајце, даље путем према с.Дудулајце до границе са суседним ловиштем, затим лево уз границу преко шанчева до Лалинске цркве, затим асфалтним путем до почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО- Раскрсница према селу ДУДУЛАЈЦЕ.

 

- Терен 2Горња Трнава: Од старог млина асфалтним путем према селу Горња Трнава, затим бањским друмом до границе са ловиштем Алексинац и онда уз границу до аутопута па назад до зборног места.

ЗБОРНО МЕСТО-Стари Млин

-Терен 3-Врежина:Од Малчанске петље поред аутопута до насипаног пута за село Горња Врежина, затим до реке Нишаве па узводно до аутопута и назад до петље.

ЗБОРНО МЕСТО-Малчанска петља

-Терен 4-Горњи Комрен-Хум-Бреница:Асфалтним путем до излаза из насеља Горњи Комрен према Хуму, затим асфалтним путем до села Бреница десном страном, даље до уласка у село Бреница, даље неасфалтним путем десно до Хумског потока, низводно потоком до Хумског гробља и даље од гробља до почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО-Хумско гробље

-Терен 5-Мрамор-Мраморско брдо:Од Мрамора насипаним путем десном страном до насипаног пута према селу Крушце, затим насипаним путем према селу Крушце десном страном и даље до почетне тачке

ЗБОРНО МЕСТО-Мрамор-насипани пут

 

  1. Лов се изводи на горе описаним теренима, САМО НЕДЕЉОМ, у времену од 05 – 09 часова.

  2. ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ СЕ ИЗДАЈУ НА ЗБОРНИМ МЕСТИМА.

 

 

У Нишу, дана 20.07.2016. године.

 

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „НИШ“