Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


PRIHRANA DIVLJAČI
PRIHRANA DIVLJAČI

Lovačko udruženje "Niš" iz Niša sa intezivnom prihranom divljači krenulo je još u oktobru, kada se kukuruzom pune koševi za prihranu krupne divljači u planinskom delu lovišta. Preko 70 koševa za prihranu krupne divljači napunjeni su pre prvog snega, jer do njih nije moguće doći u snežnim danima. Za ove potrebe kupljeno je preko 30 tona kukuruza u klipu.

Prihrana divljačiUsled velikog snežnog pokrivača i jakog mraza, intezivirana je prihrana jarebice. Ova poljska koka prezimi u blizini prirodnih zaklona (napušteni voćnjaci ili crno trnje) za nju nije neophodna izgradnja posebnih hranilišta, već im se hrana ostavlja u blizini zaklona, gde god se uoče. Sa prihranom se krenulo još sa prvim snegom i intezivno traje skoro deset dana. Vikendom se u akcije iznošenja hrane uključi dosta članova, dok je stručna služba svakodnevno prisutna na terenu. Do sada je na teren iznešeno oko 5 tona pšenice, planira se nabavka nove količine, a sa prihranom se nastavlja sve dok mraz i sneg traju.

Ono što posebno treba naglasiti, pored poljske jarebice, na hranilištima se moze videti veliki broj ostalih vrsta ptica, koje iako nisu lovna divljač, nalaze spas u hrani koju  LOVCI iznose! Ovo posebno treba naglasiti i dokumentovati fotografijama, kao odgovor na prozivke tzv "zaštitara".

Još jednom apelujemo na sve članove udruženja da aktivno učestvuju u prihrani svih vrsta divljači sada kada im je naša pomoć najpotrebnija!


Nikola Vojinović