Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА 29.10.2021. ГОДИНЕ
VESTI

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 29.10.2021.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 15 часова.

Потребна документација за полагење ловачког испита:
-копија уверења о завршеној обуци за руковање ловачким оружјем или копија оружаног листа,
-очитана или фотокопирана лична карта,
-попуњена пријава,
-доказ о уплати:
• Прималац: Ловачки савез Југоисточне Србије
• Износ - 6000,00 динара на т.р. 160-497573-90
• Сврха уплате: полагање ловачког испита
• позив на број - ЈМБГ кандидата

Образац пријаве можете наћи у прилогу овог обавештења.

За све додатне информације обратити се организатору полагања:
Миодраг Мики Ђорђевић с.р., стручно лице ЛСЈИС
018/4200090
065/3200090
lsjis2017@gmail.com

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВКУ ЛОВНЕ СЕЗОНЕ НА ДИВЉЕ СВИЊЕ
VESTI

Поштовани чланови Ловачког удружења „Ниш“,

Обавештавамо Вас да је дана 08.10.2021.године. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, донело решење број : 323-02-00734/2021-05/43, на основу кога је ловиште „ Нишава“ проглашено зараженим ( инфицираним ) подручјем од заразне болести Афричке куге свиња код дивљих свиња.

Ради сузбијања и искорењавања афричке куге свиња код дивљих свиња, ловиште је стављено под службени надзор од стране надлежног ветеринарског инспектора и донета је одлука о привременој забрани групног и појединачног лова свих ловних врста дивљачи у трајању од 60 дана од дана званичне потврде првог случаја АКС у ловишту.

 

Након истека периода привремене забране лова, врши се организовање и реализовање лова свих ловних врста дивљачи, за наше ловиште први ловни дан након привреме забране је 05.12.2021.године, а по добијеном новом решењу и раније у складу са епизоотиолошкој ситуацији у ловишту.

На седници Управног одбора, одржаној дана 16.10.2021.године, донете је одлука о даљем начину организовања групног лова дивље свиње:

- Наставак ловне сезоне - недеља 05.12.2021. године, време лова 06,00-16,00 часова, до испуњења квоте предвиђене ГПГЛ-ом за ловну 2021/22 годину,

- Стриктно поштовање биосигурносних мера, у складу са прописима из области ловства и ветеринарства.

 

Након извршеног одстрела дивљих свиња и складиштења у објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи, након спроведеног дијагностичког испитивања на АКС и добијања негативног резултата, месо се може користити за исхтану људи.

Уколико се добије позитиван резултат на АКС и само код једне јединке дивље свиње, трупови и месо свих одстрељених дивљих свиња из објекта за привремено складиштење одстрељене дивљачи нешкодљиво се уклања и уништава.

 

За све додатне информације у вези стања у ловишту и АКС, стојимо Вам на располагању.

 

Стручна служба Ловачког удружења „Ниш“

Стефан Пашић

-управник ловишта-

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ МОТОРА
VESTI

Управни одбор Ловачког удружења „Ниш“ на седници одржаној дана 16.10.2021.године донео је одлуку o ПРОДАЈИ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА-МОТОРА МЕТОДОМ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА.

Подаци о возилу-мотору:

Марка: YAMAHA DT 50 R

Година производње: 2007

Категорија: мотор до 50 кубика

Погонско гориво: мешавина

Боја: бела

Запремина/снага: 1,6 kw

Стање возила: ИСПРАВНО

Возило се може погледати сваког радног дана у времену од 08-16 часова на локацији Фазанерија „Виник“ уз претходну најаву на број 060/6111407

Возило се продаје у виђеном стању, накнадне рекламације се не примају.

Услови продаје:

  1. Минимална цена понуде 600Е (у динарској противвредности по курсу НБС на дан продаје- склапања уговора)

  2. Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком: Ловачко удружење „Ниш“- понуда за куповину возила (не отварати). Понуда треба да садржи понуђену цену и тачан назив, адресу и број телефона понуђача. Затворене понуде доставити најкасније до 31.10.2021.године. Адреса за доставу понуда Ловачко удружење „Ниш“, Ниш, Обилићев Венац 41.

  3. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која до назначеног рока предају затворене понуде. Критеријум за продају је највећа понуђена цена. Неблаговремене, непотпуне, нејасне понуде у незатвореним ковертама неће се узети у разматрање.

  4. Порез на пренос апсолутних права, по уговору о купопродаји пада на терет купца.

Отварање лова на ЗЕЦА и ФАЗАНА за ловну 2021/22 годину
VESTI

На основу Статута Ловачког удружења „Ниш“ члан 38, став 16, Управни одбор ЛУ“Ниш“ на предлог Комисије за узгој и заштиту дивљачи на седници одржаној 16.10.2021.године доноси следеће одлуке:

Лов ловостајем заштићене дивљачи ЗЕЦ (Lepus europaeus Pall) и ФАЗАН (Phasianus colchicus ssp) у ловишту „Нишава“ за ловну 2021/22 годину одвијаће се на следећи начин:

  1. Отварање ловне сезоне  - недеља 05.12.2021.године;

  2. Терени за лов - цело ловиште;

  3. Ловни дани:

* Зец – 05.12.2021.год. и 12.12.2021.године, односно до испуњења квоте предвиђене годишњим планом газдовања ловиштем;

* Фазан – 05.12.2021.године; 12.12.2021.године; 19.12.2021.године и 26.12.2021.године односно до испуњења дозвољене одстрелне квоте у целом ловишту .

Лов почиње окупљањем на зборним местима од 06:00 часова. Трајање лова 06:00 – 16:00 часова.

* Фазан-полигони- 01.01.2022.године; 02.01.2022.године и 07.01.2022.године у времену од 08,00-12,00 часова.Окупљање на зборним местима од 07,30-08,00 часова.

 Апелујемо на све учеснике у лову да воде рачуна о безбедности приликом извођења лова.

Ловачки поздрав “ Добар поглед“ .

 

У Нишу,
18.10.2021. године

Управник ловишта

маст.инж.пољ.Стефан Пашић

ЗАБРАНА ЛОВА У ЛОВИШТУ "НИШАВА"
VESTI

Поштовани чланови Ловачког удружења „Ниш“,

Обавештавамо Вас да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управа за шуме, корисницима ловишта у вези активности на спречавању ширења АКС, дана 03.септембра 2021.године, донела Инструкцију корисницима ловишта на теритирији Републике Србије број 324-02-00217/2021-10, у којој се налаже да:

-Корисници ловишта обезбеде услове за спровођење мера прописаних наредбом, решењима, као и програмима мера здравствене заштите животиња на теритирији РС , које доноси Управа за ветерину.

Дана 06.10.2021. године код одстрељених грла дивље свиње, у ловишту Нишава, идентификован је вирус АКС. На основу донете Инструкције корисницима ловишта, тачка 6.предвиђа:

Корисницима ловишта који се налазе у зараженом (инфицираном) подручију (ловишта у којима је потврђено присуство АКС), поред општих и посебних прописаних мера овом инструкцијом, спроводе следеће мере:

  1. привремена забрана појединачног и групног лова свих ловних врста дивљачи у трајању од 60 дана од дана званичне потврде првог случаја АКС у ловишту

На основу горе изнетог, почев од дана 06.10.2021. године у наредних 60 дана забрањује се лов свих дивљачи на територији ловишта Нишава, Ловачког удружења „Ниш“

Моле се чланови Ловачког удружења „Ниш“, вође група у групном лову ситне и крупне дивњачи, стручни пратиоци у појединачном лову крупне дивњачи, да дозволе за лов врате до петка 08.10.2020. године.

За све додатне информације у вези стања у ловишту и АКС, стојимо Вам на располагању.

Стручна служба Ловачког удружења „Ниш“

 

Стефан Пашић

-управник ловишта-

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА 24.09.2021. ГОДИНЕ
VESTI

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 24.09.2021.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 15 часова.

Потребна документација за полагење ловачког испита:
-копија уверења о завршеној обуци за руковање ловачким оружјем или копија оружаног листа,
-очитана или фотокопирана лична карта,
-попуњена пријава,
-доказ о уплати:
• Прималац: Ловачки савез Југоисточне Србије
• Износ - 6000,00 динара на т.р. 160-497573-90
• Сврха уплате: полагање ловачког испита
• позив на број - ЈМБГ кандидата

Образац пријаве можете наћи у прилогу овог обавештења.

За све додатне информације обратити се организатору полагања:
Миодраг Мики Ђорђевић с.р., стручно лице ЛСЈИС
018/4200090
065/3200090
lsjis2017@gmail.com

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА 27.08.2021. ГОДИНЕ
VESTI

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 27.08.2021.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 15 часова.

Потребна документација за полагење ловачког испита:
-копија уверења о завршеној обуци за руковање ловачким оружјем или копија оружаног листа,
-очитана или фотокопирана лична карта,
-попуњена пријава,
-доказ о уплати:
• Прималац: Ловачки савез Југоисточне Србије
• Износ - 6000,00 динара на т.р. 160-497573-90
• Сврха уплате: полагање ловачког испита
• позив на број - ЈМБГ кандидата

Образац пријаве можете наћи у прилогу овог обавештења.

За све додатне информације обратити се организатору полагања:
Миодраг Мики Ђорђевић с.р., стручно лице ЛСЈИС
018/4200090
065/3200090
lsjis2017@gmail.com

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА