Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 06.11.2020. ГОДИНЕ
VESTI

Ловачки савез Југоисточне Србије и Ловачко удружење „Ниш“ обавештавају заинтересоване кандидате за полагање ловачког испита да је пријава по новом начину организовања полагања у току.

За све кандидате, након одслушане онлајн обуке испит ће бити одржан 06.11.2020.године у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси – Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

О времену почетка одржавања обуке кандидати ће бити обавештени путем остављене маил адресе уз линк и позивницу за приступ сајту.

Напомена: Спровођење ловачког испита ће се, након завршетка обуке, вршити на исти начин као и до сада, уз обавезно физичко присуство кандидата, уз присуство трочлане Комисије, попуњавањем тестова (писмено). Приликом спровођења ловачког испита мора се водити рачуна о безбедоносним мерама (до 30 људи истовремено смеју да бораве у затвореној просторији уз ношење заштитне опреме.

Образац пријаве можете наћи у прилогу овог обавештења.

За све додатне информације обратити се организатору полагања:

Миодраг Мики Ђорђевић с.р., стручно лице ЛСЈИС

018/4200090

065/3200090

lsjis2017@gmail.com

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

Одлука о продаји службеног возила
VESTI

Управни одбор Ловачког удружења „Ниш“ на седници одржаној дана 29.09.2020.године донео је одлуку о ПРОДАЈИ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА МЕТОДОМ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА.

Подаци о возилу:

Марка: OPEL  Mодел: FRONTERA

Година производње: 1997.

Категорија: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО

Погонско гориво: БЕНЗИН/ТНГ

Боја: 0М БЕЛА

Запремина/снага: 2198

Број места за седење: 5

Број осовина: 2

Регистрован до: -

Стање возила: НЕИСПРАВНО

 

Возило се може погледати сваког дана у времену од 08 – 16 часова на локацији Фазанерија „Виник“ (ЛУ“Ниш“) уз предходну најаву на број 060/6111407.

Возило се продаје у виђеном стању, накнадне рекламације се не примају.

 

Услови продаје:

 1. Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком: Ловачко удружење „Ниш“ – понуда за куповину возила (не отварати). Понуда треба да садржи понуђену цену и тачан назив, адресу и број телефона понуђача. Затворене понуде доставити најкасније до 31.10.2020.године. Адреса за доставу понуда: Ловачко удружење „Ниш“, Ниш, Обилићев венац 41.
 2. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која до назначеног рока предају затворене понуде. Критеријум за продају возила је највећа понуђена цена. Неблаговремене, непотпуне, нејасне и понуде у незатвореним ковертама неће се узети у разматрање.
 3. Порез на пренос апсолутних права, по уговору о купопродаји, у обавези је купца.
Ловачка слава Св.Јевстатије
VESTI

Поштовани колеге ловци,

Сви смо сведоци  да је ова, 2020. година, све само не „редовна“  за скоро сва дешавања па и за активности везане за лов и ловачке прославе и организације.

У вези са пандемијом COVID-19 а због тренутне епидемиолошке ситуације и прописаних мера забране и ограничења окупљања већег броја људи у затвореном простору, Ловачко удружење „Ниш“ ће ове године своју и славу свих ловаца Св.Јевстатије скромно обележити у кругу запослених и чланова управе удружења.

Поштујући традицију и веру останимо одговорни!

Ловачко удружење „Ниш“ жели свим ловцима СРЕЋНУ СЛАВУ и ДОБАР ПОГЛЕД.

Отварање сезоне лова: ПОЉСКА ЈАРЕБИЦА, ШЉУКА, ЗЕЦ И ФАЗАН
VESTI

На основу Статута Ловачког удружења „Ниш“ члан 38, став 16, Управни одбор ЛУ“Ниш“ на предлог Комисије за узгој и заштиту дивљачи на седници одржаној 29.09.2020.године доноси следеће одлуке:

Лов ловостајем заштићене дивљачи ЗЕЦ (Lepus europaeus Pall) и ФАЗАН (Phasianus colchicus ssp) у ловишту „Нишава“ за ловну 2020/21 годину одвијаће се на следећи начин:

 1. Отварање ловне сезоне  - недеља 01.11.2020.године;
 2. Терени за лов - цело ловиште;
 3. Ловни дани:

* Зец – 01.11.2020.год. и 15.11.2020.године, односно до испуњења квоте предвиђене годишњим планом газдовања ловиштем;

* Фазан – 01.11.2020.године; 08.11.2020.године; 15.11.2020.године и 22.11.2020.године односно до испуњења дозвољене одстрелне квоте у целом ловишту а након тога лов на теренима одређеним од стране стручне службе ЛУ“Ниш“.

Лов почиње окупљањем на зборним местима од 06:00 часова. Трајање лова 06:00 – 16:00 часова.

 

По одлуци Управног одбора групни лов дивље свиње у ловишту „Нишава“ биће обустављен у периоду од две недеље – за ловне дане 01.11.2020. и 08.11.2020.године.

 

Отварање лова на ПОЉСКУ ЈАРЕБИЦУ у ловишту „Нишава“ Ниш за ловну 2020/21 годину:

 1. Датум лова 25.10.2020.године;
 2. Време лова од 07:00 – 10:00 часова;
 3. Начин лова:

- Лов почиње окупљањем на зборним местима од 06:30 часова. Стручна служба ЛУ“Ниш“ и овлашћени стручни пратиоци уписиваће и контролисати ловце у дозволу за лов и пратити одвијање лова. Дозвољено је учешће једино ловачких паса -  птичара. Лов је дозвољен искључиво ловцима члановима Ловачког удружења „Ниш“ уз важећу ловну карту за текућу ловну сезону.

Дозвољена одстрелна квота: једна јерабица по ловцу.

 1. Терени: Лалинске појате (Горње поље) и Међурово (Ћумурана).

 

Отварање лова на ШУМСКУ ШЉУКУ у ловишту „нишава“ Ниш за ловну 2020/21 годину:

 

 1. Отварање лова 05.10.2020.године;
 2. Лов од понедељка – петка;
 3. Време лова 08 – 12 часова;
 4. Терени: Дренова глава, Грамада, Банцарево и Куновица.

 

 

   Апелујемо на све учеснике у лову да воде рачуна о безбедности приликом извођења лова.

ЛОВ ВЕТЕРАНА 2020.
VESTI

ЛОВ ВЕТЕРАНА 2020.Традиционални лов ветерана на зеца и фазана биће организован у суботу, 24.10.2020.године на теренима за лов фазана у Горњој Врежини и Трупалу, у времену од 7:00 до 11 часова.

Зборна места:

 1. Терен Горња Врежина – надвожњак – за чланове секција из ревира I, V и VI;
 2. Терен Трупале  – Трупалски пут – за чланове секција из ревира II, III и IV.

Сакупљање ловаца на зборним местима у 07:00 часова, лов са пратиоцима/вођама група од 08:00 – 11:00. За учешће у лову обавезна је важећа ловна карта (ловна сезона 2020/21).

Право учешћа у лову имају чланови ловачког удружења „Ниш“ старости од 70 и више година који поседују ловну карту за текућу сезону, жене ловци чланице удружења и гости са освојеним ваучером – наградом.

У зависности од епидемиолошке ситуације у тренутку одржавања лова и мера које ће у датом периоду бити на снази ловци ће благовремено бити обавештени о евентуалним изменама у организацији лова као и о традиционалном окупљању (ловачком ручку на фазанерији „Виник“) након завршетка истог.

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРУПНИ ЛОВ - ДИВЉЕ ПАТКЕ ЗА ЛОВНУ 2020/21 ГОДИНУ
VESTI

Лов ловостајем заштићене врсте пернате дивљачи и то: дивља патка – кржуља (Anas crecca ) и дивља патка – глувара (Anas platyrhynchos), у ловишту „Нишава“ за ловну 2020/21 годину одвијаће се на следећи начин.

1. Отварање ловне сезоне СУБОТА 05.09.2020. год.

2. Терени за лов.

3. Ловни дани 05.09. и 06.09; 13.09; 20.09; и даље сваке НЕДЕЉЕ.

На свим већим воденим површинама 50 метара од обале Ј.Мораве, Нишаве и бара

Одређена су следећа ЗБОРНА МЕСТА:

1. КОЊИЧКИ КЛУБ - старо корито реке Нишаве –паркинг испред Просечког моста са леве стране.

2. ЦИГАНСКИ КЉУЧ - на престанак асфалта код слегнутог моста.

3. БАТУШИНАЧКЕ БАРЕ - проширење по изласку од надвожњака на аутопут.

4. ДОЊА ТРНАВА - Мушине баре

5. ЛАЛИНСКИ МОСТ – лева страна Ј.Мораве од Мраморског до Лалинског моста.

6. МРАМОРСКИ МОСТ

7. СУПОВАЧКИ МОСТ

Окупљање на зборним до 05:00 часова.

Преподневни лов од 05:00 до 09:00 часова.

Поподневни лов од 17:00 до 20:00 часова.

Дозволе се издају у ловачком удружењу.

Након завршеног лова враћање (замена) дозвола – ПОНЕДЕЉКОМ И УТОРКОМ.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
VESTI

ЗБОГ КОРИШЋЕЊА ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ГОТОВИНСКЕ УПЛАТЕ ПРЕКО ФИСКАЛНЕ КАСЕ ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА „НИШ“

БИЋЕ ОБУСТАВЉЕНЕ У ПЕРИОДУ ОД 20.08.2020. – 13.09.2020.ГОДИНЕ.

 

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА – ЧЛАНОВИ СА УПЛАЋЕНОМ ЧЛАНАРИНОМ У ПРЕДХОДНОЈ ЛОВНОЈ ГОДИНИ (2019/20) МОГУ ВРШИТИ УПЛАТЕ ЧЛАНАРИНЕ НА ЖИРО РАЧУН УДРУЖЕЊА ПО ВАЖЕЋЕМ ЦЕНОВНИКУ У ТРЕНУТКУ УПЛАТЕ.

 

ЖИРО-РАЧУН ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА „НИШ“

105 – 2214 – 80 АИК БАНКА

 

ПРИЛИКОМ УПЛАТЕ ОБАВЕЗНО У ПОЗИВУ НА БРОЈ

НАПИСАТИ МАТИЧНИ БРОЈ (ЈМБГ).

 

УПЛАТЕ ЋЕ СЕ ЕВИДЕНТИРАТИ КРОЗ ИЗВОД БАНКЕ ДОК ЋЕ СЕ ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ОРУЖАНИ ЛИСТ, АКЦИЈЕ, ПОТВРДЕ...) НАКНАДНО ДОСТАВЉАТИ ПРИ ПРЕУЗИМАЊУ ЛОВНИХ КАРАТА.

 

ЗА СВЕ УПЛАТЕ ОД 20.08.2020.ГОДИНЕ ПРЕУЗИМАЊЕ

ЛОВНИХ КАРАТА БИЋЕ ОД 15.09.2020.ГОДИНЕ.

 

ЧЛАНАРИНА ДО 31.08.2020.ГОДИНЕ:

- РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ДО 65 ГОДИНА: 10.800,00 + 1.000,00 = 11.800,00 ДИНАРА И 2 РАДНЕ АКЦИЈЕ (ОД 01.09.2020.ГОД. УВЕЋАЊЕ ЗА 500,00 ДИНАРА)

- РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ОД 65 – 75 ГОДИНА: 6.800,00 + 1.000,00= 7.800,00 ДИНАРА

- РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ПРЕКО 75 ГОДИНА: 1.800,00 + 1.000,00= 2.800,00 ДИНАРА

 

ЧЛАНОВИ ПРЕКО 65 ГОДИНА СТАРОСТИ НЕ ПОДЛЕЖУ УВЕЋАЊУ ЧЛАНАРИНЕ ПОСЛЕ 31.05.2020.ГОДИНЕ И НЕМАЈУ ОБАВЕЗУ ДОСТАВЉАЊА РАДНИХ АКЦИЈА.

 

МОЛБЕ ЗА ПРИЈЕМ/ПОВРАТАК У ЧЛАНСТВО КАО И УПЛАТЕ ЧЛАНАРИНЕ ПО ОДОБРЕЊУ ИСТИХ ОД 14.09.2020.ГОДИНЕ.

 

У НИШУ, 20.08.2020.ГОДИНЕ

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „НИШ“

best vpn