Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza

ОТВАРАЊЕ ГРУПНОГ ЛОВА НА СИТНУ ДИВЉАЧ – ДИВЉИ ГОЛУБ ГРИВНАШ И ПРЕПЕЛИЦА У ЛОВИШТУ НИШАВА - НИШ
VESTI

Лов ловостајем заштићених врста пернате дивљачи и то: ДИВЉИ ГОЛУБ ГРИВНАШ  И ПРЕПЕЛИЦА  у ловишту „Нишава“ Ниш за ловну 2023/24 годину одвијаће се на следећи начин:

 1. Отварање ловне сезоне - 19.08.2023.године;

 2. Лов СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ;

 3. Време лова – двократно: 05 – 09 преподне и 17 – 20 поподне;

 4. Терени за лов:

Терен 1 – Лалинске појате: Раскрсница пута од Лалинских појата према с.Дудулајце, даље путем према с.Дудулајце до границе са суседним  ловиштем, затим лево уз границу  преко шанчева до  Лалинске цркве, затим асфалтним путем до почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО - Раскрсница према селу  Дудулајце

                                -Лалинска црква

Терен 2 - Мрамор-Мраморско брдо: Од Мрамора насипаним путем десном страном до насипаног пута према селу Крушце, затим  насипаним путем  према селу Крушце десном страном и даље до почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО - Мрамор-насипани пут                        

Терен 3- Горња Врежина- Малча: Од прогонског пута према Нишави, даље узводно реком Нишавом до Малчанског потока, даље лево уз поток до Малчанске петље,  даље границом аутопута до почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО: Горња врежина – прогонски пут према Нишави

Терен 4- Г.Трнава : Од млина у Горњој Трнави асфалним путем до улаза у село Велепоље, даље левом страном насипаним путем уз границу са суседним ловиштем до аутопута и даље до  почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО: Г.Трнава – млинДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ СЕ ИЗДАЈУ ПОНЕДЕЉКОМ И УТОРКОМ У УПРАВИ УДРУЖЕЊА.

  

Ловачки поздрав “ ДОБАР ПОГЛЕД“

ЛОВАЧКА ЗАБАВА 2023
VESTI

ЛОВ НА ПРЕДАТОРЕ – ЛОВНИ ДАН 26.02.2023.ГОДИНЕ
VESTI

Ловачко удружење „Ниш“ обавештава своје чланове да ће групни лов – акцију на предаторе, по одлуци Управног одбора, за дан 26.02.2023.године, бити организована на следећим теренима:

ТЕРЕН 1

Зборна места:

· Г.Врежина – задружни дом

· Малча – игралиште

· К.Село – чесма

· К.Село – болница

· Г.Матејевац – крај села

· Д.Матејевац – ПИК

ТЕРЕН 2

Зборна места:

· Вукманово – центар села

· Суви До – крст

· Прва Кутина – борови

Окупљање ловаца на зборним местима од 07 – 08 часова, време лова од 8 – 12 часова.

Пријава учесника акција је на скваком зборном месту код водича. Сви ловци у лову су дужни да носе обележавајуће прслуке – маркере.

Акције се изводе пушкама неолучених цеви – сачмаре, крупноћа сачме мања од 5мм.

За учешће у лову је обавезна важећа ловна карта за ловну сезону 2022/23.

„ДОБАР ПОГЛЕД“

Ловачко удружење „Ниш“

ЛОВ НА ПРЕДАТОРЕ – ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦУ 19.02.2023.ГОДИНЕ
VESTI

     Ловачко удружење „Ниш“ обавештава своје чланове да ће групни лов – акцију на предаторе – ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦУ, по одлуци Управног одбора, за дан 19.02.2023.године, бити организована на следећим теренима:

 

ТЕРЕН 1 – ШЉУБА, КРАВЉЕ

Зборна места: 

 1. Миљковац – мост
 2. Кравље – излаз из села
 3. Паљина – мост
 4. Д.Топоница – надвожњак
 5. Г.Трнава - центар

 

 

ТЕРЕН 2 – ПАСИ ПОЉАНА

 Зборна места: 

 1. Паси Пољана – виногради
 2. Депонија

 

ТЕРЕН 3 – ОСТРОВИЦА/РАВНИ ДО 

 1. Островица – задружни дом (центар села)
 2. Равни До – излаз из села према гробљу

 

Окупљање ловаца на зборним местима од 07 – 08 часова, време лова од 8 – 12 часова.

Пријава учесника акција је на скваком зборном месту код водича. Сви ловци у лову су дужни да носе обележавајуће прслуке – маркере.

Акције се изводе пушкама неолучених цеви – сачмаре, крупноћа сачме мања од 5мм.

За учешће у лову је обавезна важећа ловна карта за ловну сезону 2022/23.

 

„ДОБАР ПОГЛЕД“

Ловачко удружење „Ниш“

ЛОВ НА ПРЕДАТОРЕ – ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦУ 12.02.2023.ГОДИНЕ
VESTI

     Ловачко удружење „Ниш“ обавештава своје чланове да ће групни лов – акцију на предаторе – ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦУ, по одлуци Управног одбора, за дан 12.02.2023.године, бити организована на следећим теренима:

 

 

ТЕРЕН 1 – ПОПОВА ГЛАВА

 

Зборна места:

 

 1. Рујник – Павлица
 2. Паљина – Црква
 3. Берчинац – Трафо
 4. Горња Топоница – Гробље
 5. Вртиште – Задружна њива
 6. Чамурлија – мото стаза
 7. Војска – Горња капија

 

 

ТЕРЕН 2 – ШТРАПА/ТРЕБЕЊЕ

 

Зборна места:

 

 1. Кнез село – Болница
 2. Горњи Матејевац – Крај села према Кнез селу
 3. Горњи Матејевац – Крај села Чаренац

 

ТЕРЕН 3 – МАЛЧА/ЧАЛИЈАР

 

 1. Сићево – Пресека
 2. Пасјача – Црква
 3. Малча – Стрелиште

 

 

Окупљање ловаца на зборним местима од 07 – 08 часова, време лова од 8 – 12 часова.

 

Пријава учесника акција је на скваком зборном месту код водича. Сви ловци у лову су дужни да носе обележавајуће прслуке – маркере.

Акције се изводе пушкама неолучених цеви – сачмаре, крупноћа сачме мања од 5мм.

За учешће у лову је обавезна важећа ловна карта за ловну сезону 2022/23.

 

„ДОБАР ПОГЛЕД“
Ловачко удружење „Ниш“

ОГЛАС ЗА СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТЕМ – УПРАВНИК ЛОВИШТА
VESTI

Ловачко удружење „Ниш“ из Ниша, на основу одлуке Управног одбора од 27.01.2023.године и указаних потреба, објављује:

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време на радном месту

СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТЕМ – УПРАВНИК ЛОВИШТА“

 

Ловачко удружење „Ниш“ расписује оглас за пријем у радни однос стручног лица за газдовањем – управника ловишта у ловишту „Нишава“ Ниш на одређено време, максимално до 6 месеци.

Стручно лице - управник ће обављати послове и радне задатке предвиђене Законом о дивљачи и ловству Републике Србије, Правилником о раду стручне и ловочуварске службе и другим актима удружења.

Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове:

- држављани Републике Србије;

- општа здравствена и радна способност;

- минимум VI степен стручне спреме пољопривредне струке смер сточарство, ловношумарске или ветеринарске струке;

- поседовање лиценце за обављање послова газдовања ловиштем (Ловачка комора Србије), коју може доставити и након ступања у радни однос;

- поседовање дозволе за ловачко оружје, коју може доставити и након ступања у радни однос;

- без кривичних пријава и поступака пред Основним судом;

- познавање рада на рачунару – MS office пакет;

- возачка дозвола „Б“ категорије.

 

Документација коју је кандидат дужан да приложи је:

- Пријава на конкурс (са кратким текстом у слободној форми);

- CV (curricullum vitae) кандидата са обавезним личним подацима, фотографијом, бројем телефона, адресом и мејл адресом;

- Доказ о поседовању тражене стручне спреме – оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању и лиценца за обављање послова газдовања ловиштем;

- Фотокопија радне књижице са подацима о ранијим запослењима;

- Фотокопија личне карте очитаним подацима;

- Фотокопија оружаног листа (ловачко оружје) са очитаним подацима;

- Фотокопија возачке дозволе са очитаним подацима;

- Потврда из Основног суда у Нишу да кандидат није осуђиван и кажњаван и да се против њега не води кривични поступак;

- Здравствено уверење о способности за рад издато од стране надлежнe државне институције са територије града Ниша;

- Потврда да лице (кандидат) није лечено и да се не лечи од болести зависности;

- Остале доказе о поседованим знањима и вештинама.

 

Пријаве на конкурс са траженом документацијом слати на адресу:

Ловачко удружење „Ниш“

Обилићев венац 41

18000 Ниш,

са назнаком „ЗА КОНКУРС“ најкасније до 20.02.2023.године.

 

 

Ловачко удружење „Ниш“

ОБАВЕШТЕЊЕ: ДАЉИ ЛОВ - ДИВЉЕ ПАТКЕ ЗА ЛОВНУ 2022/23 ГОДИНУ
VESTI

Наставља се лов дивља патка – глувара (Anas platyrhynchos) у ловишту „Нишава“ за ловну 2022/23 годину на следећи начин:

 1. Ловни дани – ЧЕТВРТАК И СУБОТА.
 2. Време лова – ДВОКРАТНО – 06 -09 преподне и 14 – 17 поподне.  


ЗБОРНА МЕСТА остају иста као од почетка ловне сезоне и то:

 1. КОЊИЧКИ КЛУБ-старо корито реке Нишаве – паркинг испред Просечког моста са леве стране.

 2. ЦИГАНСКИ КЉУЧ - на престанак асфалта код слегнутог моста.

 3. БАТУШИНАЧКЕ БАРЕ - проширење по изласку од надвожњака на аутопут.

 4. ДОЊА ТРНАВА - Мушине баре

 5. ЛАЛИНСКИ МОСТ – лева страна Ј.Мораве од Мраморског до Лалинског моста.

 6. МРАМОРСКИ МОСТ - лева страна узводно реком Ј.Моравом до границе са ловиштем из Дољевца.

 7. СУПОВАЧКИ МОСТ

 8. СЕЧАНИЦА - игралиште

 9. ТРУПАЛСКИ МОСТ

 10. Д.ТОПОНИЦА – трафо викенд насеље

 11. Д.ТРНАВА – стругара Морава

 12. НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА – жути мост

Издавање и замена дозвола понедељком и уторком у Ловачком удружењу „Ниш“.