Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza

Отварање сезоне лова: ПОЉСКА ЈАРЕБИЦА, ШЉУКА, ЗЕЦ И ФАЗАН
VESTI

На основу Статута Ловачког удружења „Ниш“ члан 38, став 16, Управни одбор ЛУ“Ниш“ на предлог Комисије за узгој и заштиту дивљачи на седници одржаној 29.09.2020.године доноси следеће одлуке:

Лов ловостајем заштићене дивљачи ЗЕЦ (Lepus europaeus Pall) и ФАЗАН (Phasianus colchicus ssp) у ловишту „Нишава“ за ловну 2020/21 годину одвијаће се на следећи начин:

 1. Отварање ловне сезоне  - недеља 01.11.2020.године;
 2. Терени за лов - цело ловиште;
 3. Ловни дани:

* Зец – 01.11.2020.год. и 15.11.2020.године, односно до испуњења квоте предвиђене годишњим планом газдовања ловиштем;

* Фазан – 01.11.2020.године; 08.11.2020.године; 15.11.2020.године и 22.11.2020.године односно до испуњења дозвољене одстрелне квоте у целом ловишту а након тога лов на теренима одређеним од стране стручне службе ЛУ“Ниш“.

Лов почиње окупљањем на зборним местима од 06:00 часова. Трајање лова 06:00 – 16:00 часова.

 

По одлуци Управног одбора групни лов дивље свиње у ловишту „Нишава“ биће обустављен у периоду од две недеље – за ловне дане 01.11.2020. и 08.11.2020.године.

 

Отварање лова на ПОЉСКУ ЈАРЕБИЦУ у ловишту „Нишава“ Ниш за ловну 2020/21 годину:

 1. Датум лова 25.10.2020.године;
 2. Време лова од 07:00 – 10:00 часова;
 3. Начин лова:

- Лов почиње окупљањем на зборним местима од 06:30 часова. Стручна служба ЛУ“Ниш“ и овлашћени стручни пратиоци уписиваће и контролисати ловце у дозволу за лов и пратити одвијање лова. Дозвољено је учешће једино ловачких паса -  птичара. Лов је дозвољен искључиво ловцима члановима Ловачког удружења „Ниш“ уз важећу ловну карту за текућу ловну сезону.

Дозвољена одстрелна квота: једна јерабица по ловцу.

 1. Терени: Лалинске појате (Горње поље) и Међурово (Ћумурана).

 

Отварање лова на ШУМСКУ ШЉУКУ у ловишту „нишава“ Ниш за ловну 2020/21 годину:

 

 1. Отварање лова 05.10.2020.године;
 2. Лов од понедељка – петка;
 3. Време лова 08 – 12 часова;
 4. Терени: Дренова глава, Грамада, Банцарево и Куновица.

 

 

   Апелујемо на све учеснике у лову да воде рачуна о безбедности приликом извођења лова.

ЛОВ ВЕТЕРАНА 2020.
VESTI

ЛОВ ВЕТЕРАНА 2020.Традиционални лов ветерана на зеца и фазана биће организован у суботу, 24.10.2020.године на теренима за лов фазана у Горњој Врежини и Трупалу, у времену од 7:00 до 11 часова.

Зборна места:

 1. Терен Горња Врежина – надвожњак – за чланове секција из ревира I, V и VI;
 2. Терен Трупале  – Трупалски пут – за чланове секција из ревира II, III и IV.

Сакупљање ловаца на зборним местима у 07:00 часова, лов са пратиоцима/вођама група од 08:00 – 11:00. За учешће у лову обавезна је важећа ловна карта (ловна сезона 2020/21).

Право учешћа у лову имају чланови ловачког удружења „Ниш“ старости од 70 и више година који поседују ловну карту за текућу сезону, жене ловци чланице удружења и гости са освојеним ваучером – наградом.

У зависности од епидемиолошке ситуације у тренутку одржавања лова и мера које ће у датом периоду бити на снази ловци ће благовремено бити обавештени о евентуалним изменама у организацији лова као и о традиционалном окупљању (ловачком ручку на фазанерији „Виник“) након завршетка истог.

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРУПНИ ЛОВ - ДИВЉЕ ПАТКЕ ЗА ЛОВНУ 2020/21 ГОДИНУ
VESTI

Лов ловостајем заштићене врсте пернате дивљачи и то: дивља патка – кржуља (Anas crecca ) и дивља патка – глувара (Anas platyrhynchos), у ловишту „Нишава“ за ловну 2020/21 годину одвијаће се на следећи начин.

1. Отварање ловне сезоне СУБОТА 05.09.2020. год.

2. Терени за лов.

3. Ловни дани 05.09. и 06.09; 13.09; 20.09; и даље сваке НЕДЕЉЕ.

На свим већим воденим површинама 50 метара од обале Ј.Мораве, Нишаве и бара

Одређена су следећа ЗБОРНА МЕСТА:

1. КОЊИЧКИ КЛУБ - старо корито реке Нишаве –паркинг испред Просечког моста са леве стране.

2. ЦИГАНСКИ КЉУЧ - на престанак асфалта код слегнутог моста.

3. БАТУШИНАЧКЕ БАРЕ - проширење по изласку од надвожњака на аутопут.

4. ДОЊА ТРНАВА - Мушине баре

5. ЛАЛИНСКИ МОСТ – лева страна Ј.Мораве од Мраморског до Лалинског моста.

6. МРАМОРСКИ МОСТ

7. СУПОВАЧКИ МОСТ

Окупљање на зборним до 05:00 часова.

Преподневни лов од 05:00 до 09:00 часова.

Поподневни лов од 17:00 до 20:00 часова.

Дозволе се издају у ловачком удружењу.

Након завршеног лова враћање (замена) дозвола – ПОНЕДЕЉКОМ И УТОРКОМ.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
VESTI

ЗБОГ КОРИШЋЕЊА ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ГОТОВИНСКЕ УПЛАТЕ ПРЕКО ФИСКАЛНЕ КАСЕ ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА „НИШ“

БИЋЕ ОБУСТАВЉЕНЕ У ПЕРИОДУ ОД 20.08.2020. – 13.09.2020.ГОДИНЕ.

 

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА – ЧЛАНОВИ СА УПЛАЋЕНОМ ЧЛАНАРИНОМ У ПРЕДХОДНОЈ ЛОВНОЈ ГОДИНИ (2019/20) МОГУ ВРШИТИ УПЛАТЕ ЧЛАНАРИНЕ НА ЖИРО РАЧУН УДРУЖЕЊА ПО ВАЖЕЋЕМ ЦЕНОВНИКУ У ТРЕНУТКУ УПЛАТЕ.

 

ЖИРО-РАЧУН ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА „НИШ“

105 – 2214 – 80 АИК БАНКА

 

ПРИЛИКОМ УПЛАТЕ ОБАВЕЗНО У ПОЗИВУ НА БРОЈ

НАПИСАТИ МАТИЧНИ БРОЈ (ЈМБГ).

 

УПЛАТЕ ЋЕ СЕ ЕВИДЕНТИРАТИ КРОЗ ИЗВОД БАНКЕ ДОК ЋЕ СЕ ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ОРУЖАНИ ЛИСТ, АКЦИЈЕ, ПОТВРДЕ...) НАКНАДНО ДОСТАВЉАТИ ПРИ ПРЕУЗИМАЊУ ЛОВНИХ КАРАТА.

 

ЗА СВЕ УПЛАТЕ ОД 20.08.2020.ГОДИНЕ ПРЕУЗИМАЊЕ

ЛОВНИХ КАРАТА БИЋЕ ОД 15.09.2020.ГОДИНЕ.

 

ЧЛАНАРИНА ДО 31.08.2020.ГОДИНЕ:

- РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ДО 65 ГОДИНА: 10.800,00 + 1.000,00 = 11.800,00 ДИНАРА И 2 РАДНЕ АКЦИЈЕ (ОД 01.09.2020.ГОД. УВЕЋАЊЕ ЗА 500,00 ДИНАРА)

- РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ОД 65 – 75 ГОДИНА: 6.800,00 + 1.000,00= 7.800,00 ДИНАРА

- РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ПРЕКО 75 ГОДИНА: 1.800,00 + 1.000,00= 2.800,00 ДИНАРА

 

ЧЛАНОВИ ПРЕКО 65 ГОДИНА СТАРОСТИ НЕ ПОДЛЕЖУ УВЕЋАЊУ ЧЛАНАРИНЕ ПОСЛЕ 31.05.2020.ГОДИНЕ И НЕМАЈУ ОБАВЕЗУ ДОСТАВЉАЊА РАДНИХ АКЦИЈА.

 

МОЛБЕ ЗА ПРИЈЕМ/ПОВРАТАК У ЧЛАНСТВО КАО И УПЛАТЕ ЧЛАНАРИНЕ ПО ОДОБРЕЊУ ИСТИХ ОД 14.09.2020.ГОДИНЕ.

 

У НИШУ, 20.08.2020.ГОДИНЕ

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „НИШ“

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
VESTI

Ловачки савез Југоисточне Србије и Ловачко удружење „Ниш“ обавештавају заинтересоване кандидате за полагање ловачког испита да је пријава по новом начину организовања полагања у току.

 

За све пријаве до 10.08.2020.године „онлајн“стручна обука биће одржана 12.08.2020.године.

 

О времену почетка одржавања обуке кандидати ће бити обавештени путем остављене маил адресе уз линк и позивницу за приступ сајту.

 

Напомена: Спровођење ловачког испита ће се, након завршетка обуке, вршити на исти начин као и до сада, уз обавезно физичко присуство кандидата, уз присуство трочлане Комисије, попуњавањем тестова (писмено). Приликом спровођења ловачког испита мора се водити рачуна о горе поменутим безбедоносним мерама (до 10 људи истовремено смеју да бораве у затвореној просторији уз ношење заштитне опреме), тако да ловачко удружење може да, или обезбеди више просторија за полагање, у ком случају ће се кандидати поделити у групе до 9+1 члан Комисије, или ће се, у случају да се обезбеди једна просторија, сами кандидати делити у групе од 7+3 члана Комисије и полагати у различито време. У сваком случају, након завршетка радног дела испита, кандидати треба одмах да напусте просторије где су полагали, а о резултатима тестова/испита ће се информисати телефонским путем, на огласној табли ловачког удружења, као и на сајту организатора полагања ловачког испита-ловачког савеза.

Образац пријаве можете наћи у прилогу овог обавештења.

За све додатне информације обратити се организатору полагања:

Миодраг Мики Ђорђевић с.р., стручно лице ЛСЈИС

018/4200090

065/3200090

lsjis2017@gmail.com

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

Обавештење о промени начина одржавања ловачких испита
VESTI

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је, услед отежаних услова рада у време трајања пандемије вируса COVID-19, промењен начин полагања ловачког испита, посебно у делу начина одржавања стручне обуке.

Због поштовања мера безбедности прописаних од стране Републике Србије и с тим у вези ограничавања боравка више од 10 људи у затвореном простору (чак и уз ношење заштитне опреме), а истовремено немогућности да се процени до када ће ова одредба трајати, немогуће је одржати стручну обуку на начин како је то до сада вршено. Из тог разлога, а да бисмо свим кандидатима омогућили полагање ловачког испита, стручна обука ће бити вршена „онлајн“, појединачном пријавом на линк и приступом предавању уживо сваког кандидата.

Да би ово било спроведено на прави начин, потребно је испоштовати следеће кораке:

 • приликом пријаве од сваког кандидата, поред до сада коришћених података (име, презиме, име оца и ЈМБГ), треба узети и податке о „e-mail“ адреси;
 • ловачки савез-организатор стручне обуке за полагање ловачког испита ће одредити термин одржавања стручне обуке (време и место) и о томе обавестити све кориснике ловишта, а информација ће бити објављена и на веб сајту савеза.
 • формирани списак кандидата за обуку треба доставити ловачком савезу-организатору ловачког испита најкасније до 2 дана од дана планираног одржавања стручне обуке, да би организатор могао да на време пошаље позивнице кандидатима и да би исти могли да потврде своје присуство (обавезно),
 • позивница/линк за приступ предавању/стручној обуци биће послати сваком на време пријављеном кандидату (који се нађе у достављеним списковима), али и ловачким удружењима, путем „e-mail“-а, како би сваки кандидат могао у складу са својим могућностима да одслуша предавање/присуствује обуци;
 • приликом одржавања стручне обуке/предавања, предавач ће да води евиденцију свих лица која су путем линка приступила и била присутна на обуци, о чему ће да сачини одговарајући Записник (као и до сада, с тим да ће се лица која су била присутна на обуци потписивати у Записник тек на испиту);
 • на обуци је могуће да присуствује неограничен број кандидата, из више ловачких удружења, уколико је списак благовремено послат, односно ако су исти уредно пријављени;
 • обука може да се заврши најкасније до дана одржавања ловачког испита.

 

Напомена: Спровођење ловачког испита ће се, након завршетка обуке, вршити на исти начин као и до сада, уз обавезно физичко присуство кандидата, уз присуство трочлане Комисије, попуњавањем тестова (писмено). Приликом спровођења ловачког испита мора се водити рачуна о горе поменутим безбедоносним мерама (до 10 људи истовремено смеју да бораве у затвореној просторији уз ношење заштитне опреме), тако да ловачко удружење може да, или обезбеди више просторија за полагање, у ком случају ће се кандидати поделити у групе до 9+1 члан Комисије, или ће се, у случају да се обезбеди једна просторија, сами кандидати делити у групе од 7+3 члана Комисије и полагати у различито време. У сваком случају, након завршетка радног дела испита, кандидати треба одмах да напусте просторије где су полагали, а о резултатима тестова/испита ће се информисати телефонским путем, на огласној табли ловачког удружења, као и на сајту организатора полагања ловачког испита-ловачког савеза.

 

                                                  Ловачки поздрав „Добар поглед“!

 

 Стручно лице ЛСЈИС                                                           Председник   ЛСЈИС
Миодраг Ђорђевић с.р                       м.п.                                Зоран Алексић с.р.  

                 У Нишу, 28.07.2020. год.

 

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

ОТВАРАЊЕ ЛОВА НА СИТНУ ДИВЉАЧ
VESTI

Лов ловостајем заштићених врста пернате дивљачи и то: ДИВЉИ ГОЛУБ ГРИВНАШ, ГРЛИЦЕ И ПРЕПЕЛИЦЕ, у ловишту „Нишава“ Ниш за ловну 2020/21 годину одвијаће се на следећи начин:

1.    Отварање ловне сезоне 02.08.2020.године;

2.    Терени за лов:

 

-Терен 1Г.Врежина- надвожњак: Од асфалтног пута Г.Врежина- насеље Бр.6 до реке Нишаве, даље низводно реком  до насеља Д.врежина, даље десно уз аутопут до почетне тачке .

ЗБОРНО МЕСТО - Г.Врежина –надвожњак

 

 -Терен 2 - Мрамор-Мраморско брдо:Од Мрамора насипаним путем десном страном до насипаног пута према селу Крушце, затим  насипаним путем  према селу Крушце десном страном и даље до почетне тачке

ЗБОРНО МЕСТО-Мрамор-насипани пут 

 

 Лов се изводи на горе описаним теренима, САМО НЕДЕЉОМ, у времену од 05 – 09 часова.

 У СКЛАДУ СА МЕРАМА И ПРЕПОРУКАМА ДРЖАВЕ СРБИЈЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ МОЖЕ БИТИ МАКСИМАЛНО 10 ОСОБА У ОВОМ СЛУЧАЈУ ЛОВАЦА, НА ЈЕДНОЈ ДОЗВОЛИ. ЛОВЦИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА НА ЗБОРНОМ МЕСТУ ИМАЈУ МАСКЕ, А У ТОКУ ЛОВА МАСКЕ НИСУ ОБАВЕЗНЕ АКО СЕ ДРЖИ ПРОПИСАНО РАСТОЈАЊЕ. ЗА СВЕ ДОДАТНЕ МЕРЕ И ОГРАНИЧЕЊА, КАО И ПРЕПОРУКЕ УКОЛИКО БУДУ ДОНЕТЕ, ЛОВЦИ ЋЕ БИТИ БЛАГОВРЕМЕНО ОБАВЕШТЕНИ.

Ловци су дужни да поштују време почетка и завршетка лова. Ловци су дужни да буду на зборним местима 10 минута пре почетка лова, да би груповође могле да их упишу на дозволу за лов за тај дан. Уколико ловци не дођу на време на зборно место, тај дан не могу учествовати у лову. Уколико ипак учествују у лову, сматраће се да лове нелегално.

Лови се искључиво групно, а једна група не може бројати мање од 3, а више од 10 ловаца (ТРЕНУТНО ИЗ РАЗЛОГА ДОНЕТИХ МЕРА, А ПО УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ-МЕРА ЛОВИЋЕ СЕ ПРЕМА ПРОПИСИМА О ЛОВСТВУ).

НАПОМЕНА: Сви учесници у лову су дужни да се придржавају законских прописа који се тичу понашања у лову и нарочито руковања ватреним оружјем.. Ловци су дужни да воде рачуна о другим учесницима у лову, пре, за време и непосредно након пуцања!

С ОБЗИРОМ ДА СЕ РАДИ О МАЛИМ И БРЗИМ МЕТАМА, КОЈЕ ЛЕТЕ НЕПРЕДВИДЉЕИВО И НАЈЧЕШЋЕ НИСКО, ОБРАТИТЕ ПОСЕБНУ ПАЖЊУ ПРИЛИКОМ ПУЦАЊА!

 

Ловачки поздрав “ ДОБАР ПОГЛЕД“ .     

Стручна служба ЛУ“Ниш“   

best vpn