Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 28.11.2019. ГОДИНЕ
VESTI

 

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 26.09.2019. годинеЛовачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 28.11.2019.године (четвртак).

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:


1.    Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)

2.    Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)

3.    Доказ о уплати.

 

Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четири хиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

 За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

 Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 01.11.2019. ГОДИНЕ
ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 01.11.2019. ГОДИНЕ

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 01.11.2019.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

 1.     Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)
 2.     Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
 3.     Доказ о уплати.

 

Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

Отварање сезоне лова на ЗЕЦА И ФАЗАНА за ловну 2019/20 годину
Отварање сезоне лова на ЗЕЦА И ФАЗАНА за ловну 2019/20 годину

На основу Статута Ловачког удружења „Ниш“ члан 38, став 16, Управни одбор ЛУ“Ниш“ на предлог Комисије за узгој и заштиту дивљачи на седници одржаној 30.09.2019.године доноси одлуку да се лов ловостајем заштићене дивљачи ЗЕЦ (Lepus europaeus Pall) и ФАЗАН (Phasianus colchicus ssp) у ловишту „Нишава“ за ловну 2019/20 годину одвија на следећи начин:

 1. Отварање ловне сезоне  - недеља 03.11.2019.године;
 2. Терени за лов су цело ловиште;
 3. Ловни дани:

* Зец – 03.11.2019.год. и 17.11.2019.године, односно до испуњења квоте предвиђене годишњим планом газдовања ловиштем;

* Фазан – 03.11.2019.године; 10.11.2019.године; 17.11.2019.године и 24.11.2019.године односно до испуњења дозвољене одстрелне квоте у целом ловишту а након тога лов на теренима одређеним од стране стручне службе ЛУ“Ниш“.

Лов почиње окупљањем на зборним местима од 06:00 часова. Трајање лова 06:00 – 16:00 часова.

Право на лов зеца као гости, уз плаћену дневну дозволу за лов, имају ловци чланови других удружења који приликом уплате дневне карте донесу потврду матичног удружења да су редовни чланови са плаћеном чланарином за текућу ловну сезону 2019/20 и да нису дисциплински кажњавани у истој.

Дозволе за лов издају се понедељком и уторком, почевши од 28.10.2019.године у Ловачком удружењу „Ниш“.

   Апелујемо на све учеснике у лову да воде рачуна о безбедности приликом извођења лова.

ЛОВ ВЕТЕРАНА 2019.
ЛОВ ВЕТЕРАНА 2019.

Традиционални лов ветерана на зеца и фазана биће организован у суботу, 26.10.2019.године на теренима за лов фазана у Малчи и Трупалу, у времену од 7:30 до 11 часова.

Зборна места:

 1. Терен Малча – Малчанска петља – за чланове секција из ревира I, V и VI;
 2. Терен Трупале  – Трупалски пут – за чланове секција из ревира II, III и IV.

Сакупљање ловаца на зборним местима у 07:00 часова, лов са пратиоцима/вођама група од 07:30 – 11:00. За учешће у лову обавезна је важећа ловна карта (ловна сезона 2019/20).

Право учешћа у лову имају чланови ловачког удружења „Ниш“ старости од 70 и више година који поседују ловну карту за текућу сезону, жене ловци чланице удружења и гости са освојеним ваучером – наградом.

Након завршетка лова, од 12 часова, организација ручка за учеснике на фазанерији „Виник“.

Ловачка слава 2019.
VESTI

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
VESTI

Због најављење посете представника Министарства заштите животне средине и одржавања информативно – едукативне радионице на тему „НЕ ПАЛИ СТРЊИКУ“ обавештавају се заинтересовани кандидати да ће полагање ловачког испита заказаног за 26.09.2019.године бити одложено за 04.10.2019.године са почетком у 16 часова.

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 26.09.2019. године
ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 26.09.2019. године

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 26.09.2019.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

 1. Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)

 2. Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)

 3. Доказ о уплати.

 

Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

 

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

 

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

best vpn