Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza

Отварање лова на ЗЕЦА и ФАЗАНА за ловну 2021/22 годину
VESTI

На основу Статута Ловачког удружења „Ниш“ члан 38, став 16, Управни одбор ЛУ“Ниш“ на предлог Комисије за узгој и заштиту дивљачи на седници одржаној 16.10.2021.године доноси следеће одлуке:

Лов ловостајем заштићене дивљачи ЗЕЦ (Lepus europaeus Pall) и ФАЗАН (Phasianus colchicus ssp) у ловишту „Нишава“ за ловну 2021/22 годину одвијаће се на следећи начин:

  1. Отварање ловне сезоне  - недеља 05.12.2021.године;

  2. Терени за лов - цело ловиште;

  3. Ловни дани:

* Зец – 05.12.2021.год. и 12.12.2021.године, односно до испуњења квоте предвиђене годишњим планом газдовања ловиштем;

* Фазан – 05.12.2021.године; 12.12.2021.године; 19.12.2021.године и 26.12.2021.године односно до испуњења дозвољене одстрелне квоте у целом ловишту .

Лов почиње окупљањем на зборним местима од 06:00 часова. Трајање лова 06:00 – 16:00 часова.

* Фазан-полигони- 01.01.2022.године; 02.01.2022.године и 07.01.2022.године у времену од 08,00-12,00 часова.Окупљање на зборним местима од 07,30-08,00 часова.

 Апелујемо на све учеснике у лову да воде рачуна о безбедности приликом извођења лова.

Ловачки поздрав “ Добар поглед“ .

 

У Нишу,
18.10.2021. године

Управник ловишта

маст.инж.пољ.Стефан Пашић

ЗАБРАНА ЛОВА У ЛОВИШТУ "НИШАВА"
VESTI

Поштовани чланови Ловачког удружења „Ниш“,

Обавештавамо Вас да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управа за шуме, корисницима ловишта у вези активности на спречавању ширења АКС, дана 03.септембра 2021.године, донела Инструкцију корисницима ловишта на теритирији Републике Србије број 324-02-00217/2021-10, у којој се налаже да:

-Корисници ловишта обезбеде услове за спровођење мера прописаних наредбом, решењима, као и програмима мера здравствене заштите животиња на теритирији РС , које доноси Управа за ветерину.

Дана 06.10.2021. године код одстрељених грла дивље свиње, у ловишту Нишава, идентификован је вирус АКС. На основу донете Инструкције корисницима ловишта, тачка 6.предвиђа:

Корисницима ловишта који се налазе у зараженом (инфицираном) подручију (ловишта у којима је потврђено присуство АКС), поред општих и посебних прописаних мера овом инструкцијом, спроводе следеће мере:

  1. привремена забрана појединачног и групног лова свих ловних врста дивљачи у трајању од 60 дана од дана званичне потврде првог случаја АКС у ловишту

На основу горе изнетог, почев од дана 06.10.2021. године у наредних 60 дана забрањује се лов свих дивљачи на територији ловишта Нишава, Ловачког удружења „Ниш“

Моле се чланови Ловачког удружења „Ниш“, вође група у групном лову ситне и крупне дивњачи, стручни пратиоци у појединачном лову крупне дивњачи, да дозволе за лов врате до петка 08.10.2020. године.

За све додатне информације у вези стања у ловишту и АКС, стојимо Вам на располагању.

Стручна служба Ловачког удружења „Ниш“

 

Стефан Пашић

-управник ловишта-

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА 24.09.2021. ГОДИНЕ
VESTI

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 24.09.2021.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 15 часова.

Потребна документација за полагење ловачког испита:
-копија уверења о завршеној обуци за руковање ловачким оружјем или копија оружаног листа,
-очитана или фотокопирана лична карта,
-попуњена пријава,
-доказ о уплати:
• Прималац: Ловачки савез Југоисточне Србије
• Износ - 6000,00 динара на т.р. 160-497573-90
• Сврха уплате: полагање ловачког испита
• позив на број - ЈМБГ кандидата

Образац пријаве можете наћи у прилогу овог обавештења.

За све додатне информације обратити се организатору полагања:
Миодраг Мики Ђорђевић с.р., стручно лице ЛСЈИС
018/4200090
065/3200090
lsjis2017@gmail.com

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА 27.08.2021. ГОДИНЕ
VESTI

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 27.08.2021.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 15 часова.

Потребна документација за полагење ловачког испита:
-копија уверења о завршеној обуци за руковање ловачким оружјем или копија оружаног листа,
-очитана или фотокопирана лична карта,
-попуњена пријава,
-доказ о уплати:
• Прималац: Ловачки савез Југоисточне Србије
• Износ - 6000,00 динара на т.р. 160-497573-90
• Сврха уплате: полагање ловачког испита
• позив на број - ЈМБГ кандидата

Образац пријаве можете наћи у прилогу овог обавештења.

За све додатне информације обратити се организатору полагања:
Миодраг Мики Ђорђевић с.р., стручно лице ЛСЈИС
018/4200090
065/3200090
lsjis2017@gmail.com

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЛОВУ ДИВЉЕГ ГОЛУБА ГРИВНАША, ГРЛИЦЕ И ПРЕПЕЛИЦЕ
VESTI

 Лов ловостајем заштићених врста пернате дивљачи и то: ДИВЉИ ГОЛУБ ГРИВНАШ, ГРЛИЦЕ И ПРЕПЕЛИЦЕ, у ловишту „Нишава“ Ниш за ловну 2021/22 годину одвијаће се на следећи начин:

 

  1. Отварање ловне сезоне 01.08.2021.године;
  2. Терени за лов:

 

- Терен 1 – Лалинске појате: Раскрсница пута од Лалинских појата према с.Дудулајце, даље путем према с.Дудулајце до границе са суседним  ловиштем, затим лево уз границу  преко шанчева до  Лалинске цркве, затим асфалтним путем до почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО - Раскрсница према селу  ДУДУЛАЈЦЕ.

 

-Терен 2 - Мрамор-Мраморско брдо: Од Мрамора насипаним путем десном страном до насипаног пута према селу Крушце, затим  насипаним путем  према селу Крушце десном страном и даље до почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО-Мрамор-насипани пут

 

-Терен 3 – Г.Врежина- надвожњак: Од асфалтног пута Г.Врежина- насеље Бр.6 до реке Нишаве, даље низводно реком  до насеља Д.врежина, даље десно уз аутопут до почетне тачке .

ЗБОРНО МЕСТО- надвожњак

 

 Лов се изводи на горе описаним теренима, САМО НЕДЕЉОМ, у времену од 05 – 09 часова.

ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ СЕ ИЗДАЈУ ПОНЕДЕЉКОМ И УТОРКОМ У УПРАВИ УДРУЖЕЊА.

 

Ловачки поздрав “ ДОБАР ПОГЛЕД“ .

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА 30.07.2021. ГОДИНЕ
VESTI

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 30.07.2021.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 15 часова.

Потребна документација за полагење ловачког испита:
-копија уверења о завршеној обуци за руковање ловачким оружјем или копија оружаног листа,
-очитана или фотокопирана лична карта,
-попуњена пријава,
-доказ о уплати:
• Прималац: Ловачки савез Југоисточне Србије
• Износ - 6000,00 динара на т.р. 160-497573-90
• Сврха уплате: полагање ловачког испита
• позив на број - ЈМБГ кандидата

Образац пријаве можете наћи у прилогу овог обавештења.

За све додатне информације обратити се организатору полагања:
Миодраг Мики Ђорђевић с.р., стручно лице ЛСЈИС
018/4200090
065/3200090
lsjis2017@gmail.com

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

Обавештење о начину организовања групног лова на дивљу свињу
VESTI

Ловачко удружење „Ниш“ обавештава своје чланове да је Управни одбор на седници одржаној дана 15.06.2021. године, донео одлуку о начину организовања групног лова на дивљу свињу.

Групни лов дивље свиње у ловишту „ Нишава“ Ниш за ловну 2021/22 годину отвара се 18.07.2021.године.

Групни лов изводиће се недељом у времену од 05 – 12 часова.

Пријава лова од стране груповођа  15. и  16.07.2021.године.

Даље, замена дозвола, понедељком и уторком.