Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА 24.12.2021. ГОДИНЕ
VESTI

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 24.12.2021. године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 15 часова.

Потребна документација за полагење ловачког испита:
-копија уверења о завршеној обуци за руковање ловачким оружјем или копија оружаног листа,
-очитана или фотокопирана лична карта,
-попуњена пријава,
-доказ о уплати:
• Прималац: Ловачки савез Југоисточне Србије
• Износ - 6000,00 динара на т.р. 160-497573-90
• Сврха уплате: полагање ловачког испита
• позив на број - ЈМБГ кандидата

Образац пријаве можете наћи у прилогу овог обавештења.

За све додатне информације обратити се организатору полагања:
Миодраг Мики Ђорђевић с.р., стручно лице ЛСЈИС
018/4200090
065/3200090
lsjis2017@gmail.com

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
VESTI

Издавање дозвола за групни лов ситне дивљачи-зеца и фазана, и крупне дивљачи-дивље свиње, за ловни дан 05.12.2021. одвијаће се у ПОНЕДЕЉАК 29.11.2021.  И  УТОРАК 30.11.2021. у периоду од 08-15 часова у управи Ловачког удружења „Ниш“- Обилићев Венац 41.

 

Ловачки поздрав
„Добар поглед“

Ловачко удружење „Ниш“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА 26.11.2021. ГОДИНЕ
VESTI

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 26.11.2021.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 15 часова.

Потребна документација за полагење ловачког испита:
-копија уверења о завршеној обуци за руковање ловачким оружјем или копија оружаног листа,
-очитана или фотокопирана лична карта,
-попуњена пријава,
-доказ о уплати:
• Прималац: Ловачки савез Југоисточне Србије
• Износ - 6000,00 динара на т.р. 160-497573-90
• Сврха уплате: полагање ловачког испита
• позив на број - ЈМБГ кандидата

Образац пријаве можете наћи у прилогу овог обавештења.

За све додатне информације обратити се организатору полагања:
Миодраг Мики Ђорђевић с.р., стручно лице ЛСЈИС
018/4200090
065/3200090
lsjis2017@gmail.com

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

Такмичење у гађању глинених голубова - ЛУНИС
Такмичење у гађању глинених голубова - ЛУНИС

Поштовани чланови Ловачког удружења Ниш,

 

Обавештавамо Вас да Ловачко удружење Ниш и спортско стељачко друштво „ Трап 018 “ из Ниша, дана 31.10.2021.године, организује спротско-ловачко такмичење у гађању глинених голубова на полигону „Чамурлија-стрелиште“ у Чамулији са почетком од 10 часова.

 

Право на такмичење имају сви чланови ЛУ НИШ са важаћом ловном картом за 2021/22 годину.

На такмичењу чланови користе своје оружје са неолученим цевима и крупноћу сачме до 2,5 мм ( чланови користе сопствену муницију).

 

Програм такмичења обухвата:

 1. Серија од 10 голубова са неограниченом могучношћу понављања,

 2. Финале са 6 првопласираних такмичара,

 3. Цена серије 400,00 динара – 10 голубова.

 

Награде:

 

 1. Чланарина у ЛУ НИШ за 2022/23 годину

 2. Ваучер награда за куповину ловачке опреме у висини од 5000,00 динара

 3. Ваучер награда за куповину ловачке опреме у висини од 3000,00 динара

 4. Робна награда

 5. Робна награда

 6. Робна награда

За све учеснике такмичења обезбеђен је ручак на стрелишту.

За све додатне информације стојимо Вам на располагању.

 

Контакт особе:

 

Стојановић Мишко 063/396846

Павловић Зоран 060/3006671

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА 29.10.2021. ГОДИНЕ
VESTI

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 29.10.2021.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 15 часова.

Потребна документација за полагење ловачког испита:
-копија уверења о завршеној обуци за руковање ловачким оружјем или копија оружаног листа,
-очитана или фотокопирана лична карта,
-попуњена пријава,
-доказ о уплати:
• Прималац: Ловачки савез Југоисточне Србије
• Износ - 6000,00 динара на т.р. 160-497573-90
• Сврха уплате: полагање ловачког испита
• позив на број - ЈМБГ кандидата

Образац пријаве можете наћи у прилогу овог обавештења.

За све додатне информације обратити се организатору полагања:
Миодраг Мики Ђорђевић с.р., стручно лице ЛСЈИС
018/4200090
065/3200090
lsjis2017@gmail.com

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВКУ ЛОВНЕ СЕЗОНЕ НА ДИВЉЕ СВИЊЕ
VESTI

Поштовани чланови Ловачког удружења „Ниш“,

Обавештавамо Вас да је дана 08.10.2021.године. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, донело решење број : 323-02-00734/2021-05/43, на основу кога је ловиште „ Нишава“ проглашено зараженим ( инфицираним ) подручјем од заразне болести Афричке куге свиња код дивљих свиња.

Ради сузбијања и искорењавања афричке куге свиња код дивљих свиња, ловиште је стављено под службени надзор од стране надлежног ветеринарског инспектора и донета је одлука о привременој забрани групног и појединачног лова свих ловних врста дивљачи у трајању од 60 дана од дана званичне потврде првог случаја АКС у ловишту.

 

Након истека периода привремене забране лова, врши се организовање и реализовање лова свих ловних врста дивљачи, за наше ловиште први ловни дан након привреме забране је 05.12.2021.године, а по добијеном новом решењу и раније у складу са епизоотиолошкој ситуацији у ловишту.

На седници Управног одбора, одржаној дана 16.10.2021.године, донете је одлука о даљем начину организовања групног лова дивље свиње:

- Наставак ловне сезоне - недеља 05.12.2021. године, време лова 06,00-16,00 часова, до испуњења квоте предвиђене ГПГЛ-ом за ловну 2021/22 годину,

- Стриктно поштовање биосигурносних мера, у складу са прописима из области ловства и ветеринарства.

 

Након извршеног одстрела дивљих свиња и складиштења у објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи, након спроведеног дијагностичког испитивања на АКС и добијања негативног резултата, месо се може користити за исхтану људи.

Уколико се добије позитиван резултат на АКС и само код једне јединке дивље свиње, трупови и месо свих одстрељених дивљих свиња из објекта за привремено складиштење одстрељене дивљачи нешкодљиво се уклања и уништава.

 

За све додатне информације у вези стања у ловишту и АКС, стојимо Вам на располагању.

 

Стручна служба Ловачког удружења „Ниш“

Стефан Пашић

-управник ловишта-

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ МОТОРА
VESTI

Управни одбор Ловачког удружења „Ниш“ на седници одржаној дана 16.10.2021.године донео је одлуку o ПРОДАЈИ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА-МОТОРА МЕТОДОМ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА.

Подаци о возилу-мотору:

Марка: YAMAHA DT 50 R

Година производње: 2007

Категорија: мотор до 50 кубика

Погонско гориво: мешавина

Боја: бела

Запремина/снага: 1,6 kw

Стање возила: ИСПРАВНО

Возило се може погледати сваког радног дана у времену од 08-16 часова на локацији Фазанерија „Виник“ уз претходну најаву на број 060/6111407

Возило се продаје у виђеном стању, накнадне рекламације се не примају.

Услови продаје:

 1. Минимална цена понуде 600Е (у динарској противвредности по курсу НБС на дан продаје- склапања уговора)

 2. Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком: Ловачко удружење „Ниш“- понуда за куповину возила (не отварати). Понуда треба да садржи понуђену цену и тачан назив, адресу и број телефона понуђача. Затворене понуде доставити најкасније до 31.10.2021.године. Адреса за доставу понуда Ловачко удружење „Ниш“, Ниш, Обилићев Венац 41.

 3. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која до назначеног рока предају затворене понуде. Критеријум за продају је највећа понуђена цена. Неблаговремене, непотпуне, нејасне понуде у незатвореним ковертама неће се узети у разматрање.

 4. Порез на пренос апсолутних права, по уговору о купопродаји пада на терет купца.